HR-monitor Waterschappen 2018 online

gepubliceerd: 03-09-2019

De HR-monitor 2018 van de sector waterschappen is online gegaan. De HR-monitor geeft een kwantitatief en kwalitatief beeld van de ontwikkelingen in diverse HR-thema’s binnen de sector waterschappen.

De HR-monitor wordt elke twee jaar uitgevoerd door het A&O-fonds Waterschappen en de data wordt verzameld en geanalyseerd door Panteia.

Vanaf dit jaar is er geen ‘papieren’ versie meer van de HR-monitor, maar zijn alle gegevens opgenomen in een digitaal dashboard. Het dashboard bestaat uit twee delen: een open deel waar alle data voor de gehele sector is te vinden en een gesloten deel waar de gegevens van alle waterschappen afzonderlijk worden gepresenteerd. Het gesloten gedeelte is alleen toegankelijk voor waterschapsorganisaties.Hieronder een samenvatting van de belangrijkste kerncijfers uit de HR-monitor 2018:

 • Personele omvang groeit van 12.359 in 2016 naar 12.987 in 2018 (+5,1%).
 • 11.700 medewerkers werken bij de 21 waterschappen en 1.290 bij de 12 gelieerde organisaties.
 • Gemiddelde leeftijd daalt van 48,2 jaar in 2016 naar 47,9 jaar in 2018.
 • Aandeel vrouwelijke leidinggevenden neemt verder toe van 24% in 2016 naar 28% in 2018. 
 • Instroom nieuwe medewerkers stijgt van 5,5% in 2016 naar 9,3% in 2018.
 • Aantal vacatures (in procenten van bezetting) groeit van 10,4% in 2016 naar 15,0% in 2018.
 • 5,1% van de medewerkers maakt in 2018 een vrijwillige interne overstap
 • Uitstroom van medewerkers neemt toe van 4,9% in 2016 naar 6,5% in 2018.
 • Totale loonsom sector stijgt van circa 650 miljoen in 2016 naar circa 663 miljoen euro in 2018. 
 • Aandeel medewerkers op maximum van salarisschaal daalt van 74% in 2016 naar 64% in 2018.
 • Uitgaven collectief opledingebudget stijgen van 1,9% van de loonsom in 2016 naar 2,3 % van de loonsom in 2018.
 • Gebruik van Persoonsgebonden basis budget (PBB) neemt toe van 24% in 2016 naar 36% in 2018.
 • Ziekteverzuim (inclusief langdurig verzuim en exclusief zwangerschapsverlof) stijgt van 4,6% in 2016 naar 4,9% in 2018.

Voor de HR-monitor ontwikkeld door Panteia 2018: klik hier

Voor een uitgebreide samenvatting van de HR-monitor 2018: klik hier

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00