Impact corona op het zorgvervoer

gepubliceerd: 20-08-2020

De impact van de coronacrisis op het zorgvervoer is groot. In maart heeft Panteia voor Koninklijk Nederlands Vervoer, Sociaal Fonds Mobiliteit, FNV en CNV onderzocht welk deel van de kosten in het zorgvervoer werkelijk doorlopen terwijl ritten wegvallen door het coronavirus. Meer over dat onderzoek is hier te lezen.

Recent heeft Panteia nog twee onderzoeken naar de impact van de coronacrisis op het zorgvervoer afgerond, voor dezelfde opdrachtgevers:

  1. Wat zijn de meerkosten voor zorgvervoer gedurende de coronacrisis vanwege (1) solovervoer of beperkte combinatiemogelijkheden en (2) bescherming en schoonmaak?
  2. Wat zijn de consequenties als het zorgvervoer niet of in onvoldoende mate wordt doorbetaald in termen van werkgelegenheid, discontinuïteit van vervoer voor kwetsbaren uit de samenleving en verlies van kwaliteit?

In het eerste onderzoek heeft Panteia berekend dat de meerkosten voor solovervoer in het zorgvervoer ten tijde van de intelligente lockdown (16 maart-8 juni 2020) in vergelijking met de situatie van voor corona grofweg tussen de 50% en 60% liggen. De meerkosten voor vervoer vanaf inwerkingtreding van het protocol Veilig zorgvervoer (vanaf 8 juni 2020) in vergelijking met de situatie van voor corona liggen grofweg tussen de 0% en 25%. De meerkosten voor beschermingsmiddelen zoals afschermingen in voertuigen zijn significant, maar moeilijk te berekenen naar een percentage. De schoonmaakmiddelen zijn per beladen uur beperkt. Het volledige rapport is hier te lezen.

Enkele conclusies uit het tweede onderzoek (op basis van een online enquête) zijn dat 93% van de bedrijven, met de huidige regelingen (waarbij al deels doorbetaald wordt), moeite heeft om financieel overeind te blijven en de werkgelegenheid op peil te houden. De werkgelegenheid is bij de respondenten van de enquête met 8% teruggelopen en het is zeer waarschijnlijk dat die nog verder daalt. De kwaliteit van het vervoer is afgenomen, doordat fysiek contact beperkt mogelijk is en doordat de gewenste combinatiegraad niet altijd gehaald wordt waardoor cliënten soms langer moeten wachten. Voor het merendeel van de bedrijven is een combinatie van regelingen nodig om financieel overeind te blijven. Het volledige rapport is hier te lezen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00