Implementatie en uitvoering van de gewijzigde Arbowet door bedrijven

gepubliceerd: 22-07-2019

In de per 1 juli 2017 vernieuwde Arbowet zijn regels vastgelegd om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten en preventie nog meer centraal te stellen.

Ook zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. Kwalitatief onderzoek naar de mate waarin bedrijven de wijzigingen in de Arbowet implementeren laat zien dat dit tussen organisaties sterk verschilt en het beoogde doel - meer preventie en betrokkenheid van werkgevers en werknemers - nog niet altijd behaald wordt.

Werkgevers en arbodienstverleners kregen tot 1 juli 2018 de tijd om de vernieuwingen in de Arbowet te implementeren. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet toe op de naleving van de Arbowet. De Inspectie SZW had behoefte aan inzicht in de wijze waarop bedrijven de nieuwe wetgeving invoeren en uitvoeren. Panteia voerde samen met De Beleidsonderzoekers een kwalitatief onderzoek uit om dit in beeld te brengen. Het onderzoek bestond uit 29 casestudies op bedrijfsniveau, waarbij de werkgever, een vertegenwoordiger van de werknemers en de gecontracteerde arbodienstverlener zijn geïnterviewd. Het onderzoek geeft daarmee zicht op de verschillende manieren waarop bedrijven met de vernieuwingen in de Arbowet omgaan. Doordat bedrijven zijn bezocht uit verschillende sectoren en verschillende grootteklassen, is een breed beeld ontstaan van de gang van zaken binnen bedrijven en de variatie daarin.

De Inspectie SZW gebruikt de resultaten van het onderzoek om te bepalen of en zo ja hoe de naleving van de nieuwe Arbowet kan worden verbeterd. De conclusies van het onderzoek leest u hier in het rapport dat onlangs is aangeboden aan de Tweede Kamer.

In de begeleidende kamerbrief is aangegeven welke activiteiten de Inspectie SZW de komende periode uitvoert om de naleving te verbeteren.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00