Integratie op de arbeidsmarkt van mensen met een beperking in Nederland laat te wensen over

gepubliceerd: 19-07-2021

Ondanks het feit dat de kansen op werk voor jongeren met een beperking in Nederland zijn toegenomen, is hun inkomenspositie verslechterd en is het meeste werk dat voor hen beschikbaar is op tijdelijke basis. Bovendien, waar in veel Europese landen quotasystemen zijn ingevoerd voor een minimum tewerkstelling van mensen met een beperking tussen 2% en 7%, bestaat in Nederland een quotum van 1,93% in de publieke sector. Hoewel er op beleidsniveau vooruitgang wordt geboekt, blijft de participatie van mensen met een beperking een grote uitdaging, vooral in het licht van de onzekerheden omtrent de economie en de werkgelegenheid als gevolg van COVID-19.

Het onlangs gepubliceerde Eurofound-rapport "Disability and arbeidsmarktintegratie: beleidstrends en ondersteuning in EU-lidstaten" (2021) behandelt de kwestie van beleidsontwikkelingen in alle EU-lidstaten die erop gericht zijn om personen met een beperking op de gewone (open) arbeidsmarkt op te nemen. Eurofound is het agentschap van de EU dat zich richt op werk- en leefomstandigheden.

De studie, die komt op een moment van cruciale veranderingen, waaronder het verstrijken van de Europese strategie voor gehandicapten 2010-2020, de lancering van de nieuwe strategie en de voortdurende effecten van COVID-19, wijst op de belangrijkste obstakels op de open arbeidsmarkt voor PWD. De auteurs beschrijven acties van de EU-lidstaten en belangrijke beleidsontwikkelingen en geven voorbeelden van maatregelen die wel en niet werken bij de integratie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Tot slot worden conclusies en beleidspunten geschetst, waaronder maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie.

Panteia, de Nederlandse Eurofound Correspondent, droeg bij aan het verzamelen van 154 Europese voorbeelden van beleidsmaatregelen en het Nederlandse perspectief ter zake. Het rapport is te vinden op de website van Eurofound

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00