Kans Op Werk en Kans Op Stage voor mbo-studenten

gepubliceerd: 11-10-2018

Het is van belang dat toekomstige mbo’ers een verstandige opleidingskeuze maken. SBB geeft ze daarom voor de verschillende opleidingen informatie over twee belangrijke zaken: de kans op een stageplek en de kans op een baan na de studie.

Panteia heeft voor de graadmeters Kans op Werk en Kans op Stage in samenwerking met Etil en SBB zelf een op wetenschappelijke basis gevestigde methodologie ontwikkeld die voor alle opleidingen in het mbo hetzelfde is.

De kansen zijn per opleiding voor 35 arbeidsmarktregio’s in kaart gebracht. Dit gebeurt steeds op een schaal van 1 (geringe kansen) tot 5 (goede kansen).

Aankomende studenten en hun ouders kunnen hiermee beter beoordelen voor welke opleiding en welk beroep ze kiezen. Ook krijgen de mbo-instellingen (ROC’s, AOC’s en vakscholen) te zien hoe hun opleidingen aansluiten op de regionale arbeidsmarkt. De ontwikkelde informatie is tevens relevant voor bedrijven die overwegen stageplaatsen aan te bieden of personeel zoeken, voor regionale arbeidsmarktpartijen en voor branche- en sectororganisaties.

Kans Op Stage

Kans Op Stage bevat de kansen voor (toekomstige) leerlingen om in het komende jaar een stage of leerbaan te vinden. Het gaat daarbij om de verhouding tussen het aantal studenten dat een stage of leerbaan zoekt en het aantal stageplaatsen en leerbanen dat naar verwachting bij bedrijven en instelling beschikbaar komt.

Het mbo kent twee leerwegen met een verschillende soort stage. In de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) krijgt de leerling een arbeidscontract, werkt het grootste deel van de week en gaat in principe één dag per week naar school. In de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) zit een leerling juist vooral op school en gaat hij gemiddeld zo’n één dag per week op stage. Veel opleidingen leiden vooral op in één van deze twee leerwegen, maar wanneer beide leerwegen gelden, geeft Kans Op Stage voor beide leerwegen de kans op de leerbaan respectievelijk minder intensieve stage weer.

Kans Op Werk

Kans Op Werk bevat de kansen dat een afgestudeerde, die in 2017 met een opleiding begint, na succesvolle afronding van de opleiding een baan kan vinden. Voor Kans Op Werk hanteren Panteia en Etil de volgende methodologie:

– Analyse en ophoging van vacatures, op het internet gevonden door vacaturespider Jobfeed en vervolgens ontdubbelt en geclassificeerd. – Bepaling van de aantallen relevante vacatures voor gediplomeerde schoolverlaters op basis van een internetenquête – Prognose van vacatures op basis van het PRISMA-werkgelegenheidsmodel van Panteia – Analyse van de deelnemers en gediplomeerden van het beroepsonderwijs – Prognose van de aantallen gediplomeerden in de komende jaren – Analyse van de concurrentie van (kortdurig) werkzoekenden en baanwisselaars voor de vacatures – Confrontatie van de vraag naar gediplomeerde schoolverlaters met het aanbod ervan – Presentatie van het arbeidsmarktperspectief per opleiding (crebo) en arbeidsmarktregio.

In vervolg op Kans Op Werk hebben Panteia, Etil en SBB ook een andere graadmeter ontwikkeld. Die gaat over het arbeidsmarktperspectief: dat van mbo-opgeleiden in het algemeen.

De nieuwe Kans Op Stage 2017 en Kans Op Werk 2017 zijn openbaar en kunt u op www.kansopwerk.nl bekijken. Hier is binnenkort ook de graadmeter Beroepsperspectief te vinden.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00