Kostencalculaties in het beroepsgoederenvervoer over de weg

gepubliceerd: 13-02-2019

In deze rapportage worden 47 uitgewerkte kostencalculaties gepresenteerd die een indicatie geven van de kosten per deelsector. De gegevens zijn gebaseerd op berekeningen afkomstig van Panteia-kostprijsonderzoeken in het binnenlands en grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer over de weg.

Deze rapportage wordt tweemaal per jaar geactualiseerd (op 1 januari en 1 juli). De gegevens zijn gebaseerd op geactualiseerde kostprijsberekeningen (peildatum 1 januari 2019). Alle berekeningen zijn exclusief directe ritkosten zoals tol- en veergelden, tankreinigingskosten en dergelijke.


Ieder kostenoverzicht kent de volgende indeling:

  • Vaste kosten (o.a. afschrijving, rente, motorrijtuigenbelasting, verzekering)
  • Variabele kosten (banden, brandstof, reparatie en onderhoud)
  • Specifieke vervoerskosten (ladingverzekering, vergunningen en keuringen)
  • Kosten rijdend personeel (loon, sociale lasten, verblijfkosten)
  • Algemene kosten (o.a. loon administratief personeel, huisvesting)

Daarnaast worden de kosten per kilometer en de kosten per uur gepresenteerd

Wil je het rapport inzien? Hij is hier te vinden. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00