Kostenontwikkelingen wegvervoer: Aanzienlijke invloed coronacrisis

gepubliceerd: 05-10-2020

In 2020 heeft de coronacrisis een aanzienlijke invloed gehad op de kostenontwikkeling in het goederenvervoer over de weg. Werkgevers en werknemers in de transportsector hebben gezien de onzekere economische omstandigheden gezamenlijk besloten voor 2020 geen CAO-verhoging door te voeren. Het totale kostenniveau in het wegvervoer is in 2020 nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit het rapport “Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2020-2021” van onderzoeksbureau Panteia.

Realisatie en raming
De gerealiseerde kostenontwikkeling in 2020 ligt tussen de -0,7 procent (bestelautovervoer) en 0,6 procent (internationaal vervoer). Voor 2021 ligt de verwachting tussen de 1,1 en 1,5 procent. De realisatie is het gecombineerde effect van veranderingen per kostensoort. Zo daalden in 2020 de loonkosten, de brandstofkosten en de rentekosten terwijl de afschrijvingskosten en de verzekeringskosten juist toenamen. De verwachting voor 2021 is vooral gebaseerd op cijfers van het Centraal Planbureau.

Corona
Naast de loon- en prijsontwikkeling van de diverse kostensoorten heeft de coronacrisis ook verdere invloed op de kostenontwikkeling. Zoals bijvoorbeeld lagere kosten door minder files of hogere kosten door toename van het ziekteverzuim. Deze effecten verschillen echter per bedrijf en per deelmarkt en zijn daarom niet meegenomen in de totale kostenontwikkeling.

Loonkostenontwikkeling
In 2020 bleven de lonen gelijk maar door de eenmalige uitkering, die in 2019 is toegekend in het kader van de kwestie waarde vakantiedag, zijn de gemiddelde loonkosten in 2020 ten opzichte van 2019 met 1,3 procent gedaald. Voor 2021 is er nog geen CAO afgesloten waardoor voor de loonkostenontwikkeling uitgegaan wordt van de cijfers van het Centraal Planbureau, een stijging van 1,5 procent.

Nieuw
De rapportage over kostenontwikkelingen wordt door Panteia jaarlijks opgesteld in opdracht van evofenedex en TLN. Nieuw in het huidige rapport zijn de kostenontwikkelingen van intermodaal vervoer, de kostenontwikkelingen van vervoer op Denemarken en Zweden en een “congestietabel”. De congestietabel geeft de kostenverandering weer als gevolg van een wijziging van de rijsnelheid.

 

-------------------------------------------------------------------

Het rapport is, voor leden van TLN en/of evofenedex, verkrijgbaar bij deze brancheorganisaties. Vergunninghouders kunnen voor de rapportage eveneens bij TLN terecht. De volledige titel is:

“Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2020-2021”.

De overige partijen kunnen voor het Nederlandse rapport bij Panteia terecht. Degene die geïnteresseerd zijn in het Engelstalige rapport kunnen deze ook opvragen bij Panteia. Leden van TLN en/of evofenedex krijgen 25% korting op de Engelstalige rapportage.

-------------------------------------------------------------------

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00