Loonkosten wegvervoer met 3% omhoog na nieuwe cao

gepubliceerd: 21-06-2021

De afgelopen periode is een akkoord bereikt over een nieuwe cao beroepsgoederenvervoer over de weg. Een nieuwe cao brengt wijzigingen met zich mee en een aantal van deze wijzigingen gaat in per 1 juli 2021. Panteia is gevraagd om het effect van de cao-afspraken op het brutoloon en de loonkosten te berekenen en te publiceren.

Net als bij vakbond CNV heeft een grote meerderheid van de FNV-leden ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer gestemd. 88,6% van de achterban heeft zich achter het akkoord geschaard, wat betekent dat ook de FNV deze cao zal ondertekenen. Van de FNV-leden stemde 9,9% tegen de cao en 1,5% vinkte ‘neutraal’ aan.

Uit een berekening door Panteia in opdracht van TLN blijkt dat de loonkosten door de nieuwe cao per 1 juli flink omhoog gaan. Inclusief de gewijzigde verblijfskosten gaat het om een plus van 2,99% ten opzichte van 1 januari van dit jaar. Gemiddeld stijgen de loonkosten dit jaar met 1,63% ten opzichte van 2020.

In de nieuwe cao is afgesproken dat de salarissen en bruto toeslagen per 1 juli stijgen met 3,5%. De verblijfskosten gaan met 2,7% omhoog. Op 1 januari volgend jaar komt daar een loonsverhoging bij van 3,25%. De verblijfskosten worden vanaf die datum aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex van de horeca, met een maximum van 3,25%. Ook gaan de werkgevers meer kosten maken door afspraken over eerder stoppen met werken. Per 1 januari dragen zij daarvoor een premie af van 0,75% van het sv-loon.

Onder de streep betekent dat een stijging van het brutoloon van 3,3% vanaf 1 juli. Dat is inclusief de extra waarde van vakantiedagen, loon bij ziekte, overuren en vakantiegeld. Op 1 januari volgend jaar komt daar een stijging van 3,45% bij. Gemiddeld gaan de brutosalarissen dit jaar met 1,65% omhoog ten opzichte van vorig jaar. De stijging in 2022 bedraagt 5,13% ten opzichte van dit jaar, heeft Panteia becijferd.

De nieuwe cao loopt van van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 en geldt voor ongeveer 150.000 medewerkers in het beroepsgoederenvervoer. Naast de loonsverhoging zijn er ook afspraken gemaakt over werkomstandigheden. Zo komt er een onderzoek naar het gebruik van rolcontainers, waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in de arbocatalogus. In diezelfde catalogus wordt als richtlijn opgenomen dat  vanaf 1 juli 2021 in nieuwe auto’s een standkachel en -airco in de cabine aanwezig moeten zijn als een chauffeur in de vrachtwagen de wettelijke dagelijkse of wekelijkse rust geniet.

Verder komt het verplichte karakter van de regeling voor het persoonlijk keuzebudget (PKB) te vervallen. Het PKB wordt daarmee een keuze, waarbij op bedrijfsniveau afspraken gemaakt kunnen worden om de regeling op vrijwillige basis te voort te zetten. Werknemers kunnen niet verplicht worden om hieraan deel te nemen.

De cao-partijen moeten nu het onderhandelingsresultaat gaan vertalen naar een cao-tekst die kan worden voorgelegd aan de minister van sociale zaken en werkgelegenheid voor een algemeen-bindendverklaring, waarna de afspraken van toepassing worden op alle werkgevers en werknemers die in de branche actief zijn. Zolang er geen nieuw kabinet is, is dat demissionair minister Wouter Koolmees van D66.

 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00