Minder nieuw en jong ondernemerschap in Nederland in 2015 door aantrekkende economie

gepubliceerd: 11-10-2018

In 2015 was er minder nieuw en jong ondernemerschap in Nederland ten opzichte van de vorige jaren. Dit en meer blijkt uit de Nederlandse rapportage van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) die door Panteia is gepubliceerd.

 

In de jaren 2011 tot en met 2014 was in Nederland sprake van relatief grote aantallen nieuwe en jonge ondernemers. In 2015 is het aandeel nieuwe en jonge ondernemers gedaald. In 2015 was 7,2% van de beroepsbevolking actief betrokken bij het opstarten of voeren van een onderneming jonger dan 3,5 jaar, terwijl dit in 2014 9,5% was. Deze daling past in het beeld van de aantrekkende economie.

Daling aandeel nieuw en jong ondernemerschap verklaard

De Nederlandse Total early-stage Entrepreneurial Activity (TEA) rate is gedaald van 9,5% in 2014 naar 7,2% van de beroepsbevolking in 2015. Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor deze daling. Ten eerste was de Nederlandse TEA rate veel hoger dan de gemiddelde TEA rate van innovatieve economieën. Door de aanwezigheid van een groot aantal jonge ondernemingen in de Nederlandse economie is het daarom niet verrassend dat een deel van deze ondernemingen niet voldoende winstgevend is. Vervolgens zijn de baankansen bij werkgevers toegenomen, waardoor er meer alternatieven zijn voor het opstarten van een onderneming. Tenslotte is het percentage van de ondernemers met een onderneming ouder dan 3,5 jaar verder gestegen in 2015. Dit geeft aan dat een groot deel van de jonge ondernemingen inmiddels ouder dan 3,5 jaar is en daarmee in de fase van ‘established entrepreneurship’ is beland. Dit duidt dus op een grotere overlevingskans voor jonge ondernemingen.

Nederlanders blijven positief over ondernemerschap

Ondanks de daling van de TEA rate in Nederland, blijven Nederlanders positief over ondernemerschap, en positiever dan andere innovatieve landen en Europese landen. Vooral het percentage Nederlanders dat goede kansen ziet om een eigen onderneming te starten, is hoog in Nederland (48% versus 35% in de EU) en het percentage dat bang is om te falen, is relatief laag in Nederland (38% versus 46% in de EU).

Innovatief en competitief

Relatief veel nieuwe en jonge Nederlandse ondernemers geven aan dat hun product nieuw is voor al hun klanten, vergeleken met andere innovatieve economieën, OESO-landen en EU-landen. Dit duidt op een relatief hoog innovatieniveau in Nederland. Tegelijkertijd ondervindt een relatief groot deel van de nieuwe en jonge Nederlandse ondernemers veel concurrentie in hun markt.

De Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

De GEM is het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar ondernemerschap onder de beroepsbevolking en wordt in meer dan zestig landen (in 2015) wereldwijd uitgevoerd. Alle fasen van de ondernemerschapscyclus worden behandeld: van de benodigde vaardigheden via de daadwerkelijke start tot aan het eigendom van een onderneming. De Nederlandse bijdrage is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en wordt door Panteia geleverd en is gebaseerd op een enquête onder 2.258 respondenten. De meting is uitgevoerd van mei tot juli 2015.

Voor meer informatie over de Global Entrepreneurschip Monitor en rapporten klik je hier. 

Download hier het rapport. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00