MKB-bedrijven weten te weinig over verboden concurrentievervalsende afspraken

gepubliceerd: 01-10-2019

Veel bedrijven hebben te weinig kennis over wat verboden kartelafspraken zijn. Daarom start de ACM de campagne ‘Stop kartels. Voorkom een boete’.

De campagne: stop kartels, voorkom een boete
Met de campagne wil de ACM met name MKB-bedrijven bewust maken van welke afspraken verboden zijn.

Kartels vervalsen de concurrentie. Bedrijven in een kartel maken in het geheim afspraken of delen concurrentiegevoelige informatie over klanten, offertes of prijzen die zij in rekening zullen gaan brengen. Zo beperken zij de onderlinge concurrentie. Voorbeelden van concurrentievervalsing zijn afspraken om hogere prijzen te rekenen of opdrachten onderling te verdelen. 

De campagne ‘Stop kartels. Voorkom een boete’ gaat over spelregels voor eerlijke concurrentie tussen bedrijven. En wat de ACM doet om kartels te bestrijden.

Onderzoek Panteia naar naleving van de Mededingingswet
Uit onderzoek, dat door Panteia middels telefonische interviews is afgenomen, blijkt dat 83% van de bedrijven bereid is de regels na te leven. Daarnaast geeft meer dan 80% van de bedrijven aan kartelgedrag af te keuren, zelfs al blijkt dat zij niet goed weten welk gedrag precies verboden is. Het onderzoek wijst namelijk ook uit dat bedrijven onvoldoende kennis hebben over wat verboden is. Bijvoorbeeld; slechts 40% van de bedrijven weet dat het verboden is om onderling klanten te verdelen. Om onbewuste overtredingen te voorkomen is het van groot belang dat bedrijven de regels kennen.

Campagne gericht op MKB
De campagne richt zich op het informeren van MKB-bedrijven. Daar bevindt zich het grootste kennisgebrek. Sommige MKB’ers denken dat de concurrentieregels alleen voor multinationals gelden. Dit is een misverstand. De concurrentieregels gelden voor alle bedrijven.

De campagne is vooral te zien op internet en sociale media. Via deze kanalen geeft de ACM een aantal voorbeelden van verboden kartelgedrag. Verder informeert de ACM ondernemers via haar speciale website: www.acm.nl/kartels.

Hieronder is het rapport "Naleving van de Mededingingswet" te downloaden. 

 

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00