MuConsult en Panteia samen M&E coördinator van SmartwayZ.NL

gepubliceerd: 13-10-2020

Casper Stelling en Eline Jonkers van Panteia zijn sinds september 2020 samen M&E coördinator van SmartwayZ.NL. SmartwayZ.NL is hét innovatieve mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland.

Maar liefst 141 Partners, waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen werken binnen het programma samen om de bereikbaarheid te verbeteren en innovatie te stimuleren. Om zo het slimste mobiliteitssysteem van Nederland te realiseren. Het programma bestaat uit acht deelopgaven waarvan Smart Mobility er een is.

Bij Monitoring & Evaluatie (M&E) gaat het om het continu inzichtelijk maken van de resultaten van het programma. Dit geldt zowel voor de activiteiten die uitgevoerd worden als de effecten van de mobiliteitsoplossingen.  

Voor opdrachtgevers zijn de vraagstukken rondom transport van goederen en personenmobiliteit steeds meer met elkaar verbonden. De beleidsfocus verschuift naar duurzame groei. Dit leidt ertoe dat mobiliteit een drager is van veel actuele maatschappelijke vraagstukken. Dat vraagt integraal strategisch beleidsadvies en meer data-gedreven onderzoek. Mede daardoor zijn MuConsult en Panteia eerder in 2020 al intensief gaan samenwerken. Door die samenwerking willen we optimaal gebruik maken van elkaars expertise rondom de thema’s mobiliteit en transport en nieuwe verbindingen creëren tussen domeinen zoals gedragsbeïnvloeding, arbeidsmarkt, duurzaamheid en mobiliteit. Dit project is het eerste dat gezamenlijk is binnengehaald.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00