NEA-index 6,7% in 2020

gepubliceerd: 15-10-2019

Panteia heeft berekend dat de NEA-index voor taxivervoer in 2020 uitkomt op 6,7%. De voornaamste reden is de afschaffing van de teruggaveregeling BPM per 1 januari 2020.

Daarnaast stijgen de lonen met 2% per 1 januari 2020 en zijn de kosten voor verzekeringen fors toegenomen. Ook de kostenverhogende effecten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) zijn in de index verdisconteerd.

De kosten voor 2020 stijgen weliswaar substantieel met 7,5%, maar door een correctie van 0,8% op de vorig jaar ingeschatte kostenontwikkeling in 2019, komt de NEA-index uit op 6,7%. De belangrijkste reden voor de correctie is het feit dat de sectorpremies in 2019 lager zijn uitgevallen dan vooraf voorzien.

De kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op vaststaande feiten, zoals de cao Taxivervoer, en prognoses van het Centraal Planbureau. Bij de berekening van de kostenontwikkeling is geen rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van toename van de congestie. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn eveneens niet bij de ramingen betrokken.

In opdracht van Sociaal Fonds Taxi heeft Panteia een overzicht gemaakt van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. De kostenontwikkelingen per taxibedrijf kunnen dus anders uitpakken. Het complete rapport kunt u online bekijken.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00