Nieuwe opleiding slaagt erin hoogwaardige rechters en raadsheren op te leveren!

gepubliceerd: 11-06-2019

In de jaren voor 2014 ontstond vanuit Studiecentrum Rechtspleging, de gerechten en de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) de behoefte aan vernieuwing van de bestaande opleidingen voor rechters en raadsheren. In 2014 startte deze nieuwe initiële opleiding voor zowel rechters als raadsheren. De Rvdr vroeg Panteia de nieuwe opleiding te evalueren.

Het overkoepelende hoofddoel van de nieuwe initiële opleiding voor rechters en raadsheren is dat die moet leiden tot kwalitatief hoogwaardige rechters en raadsheren. De Rechtspraak wil met de vernieuwing en verbetering van de opleiding waarborgen dat ook het toekomstige bestand uit goede rechters/raadsheren bestaat en dat uitval in de opleiding wordt voorkomen. Bij het hoofddoel gaat het daarmee om:

 1. De kwaliteiten van de rechters/raadsheren;
 2. De kwaliteiten van de opleiding om het eerste onderdeel/resultaat te bereiken.

In de eindevaluatie lag het accent op het in kaart brengen van:

 1. De mate waarin de doelen, welke met de vernieuwde opleiding zijn beoogd, worden behaald;
 2. De mate waarin de juiste competenties van rechters en raadsheren in opleiding wordt ontwikkeld;
 3. De toekomstbestendigheid van de rio-opleiding.

Conclusies

De belangrijkste constatering van het onderzoek is dat de opleiding slaagt in het opleveren van hoogwaardige rechters en raadsheren. Hiermee behaalt de opleiding het gestelde hoofddoel. Met een opleiding die hoogwaardige cursussen aanbiedt en kwaliteit biedt door de inhoudelijk cursussen te combineren met leren op de werkplek wordt de basis gelegd voor nieuwe beginnende rechters/raadsheren die een breed palet aan relevante competenties beheersen.

 • De kerncompetenties die de rio’s in de opleiding ontwikkelen zijn vandaag de dag nog steeds relevant voor het ambt van rechter/raadsheer en zijn tevens toekomstgericht;
 • Betrokkenen zijn over het algemeen tevreden over de opleiding (o.a. over de hoge kwaliteit van de opleiding, de meerwaarde van diverse opleidingsonderdelen en de goede en intensieve begeleiding);
 • Er is nog winst te behalen op de volgende punten:
  • De soms problematische scheiding tussen begeleiden en beoordelen en de veilige leer- en beoordelingsomgeving die hiermee samenhangt;
  • De cruciale (cachende) rol van de praktijkopleider;
  • De wijze van infrmatievoorziening over, en (de aanpassing en) de toepassing van de feedbackformulieren.

 

Het onderzoeksrapport kunt u hier vinden.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00