NVB start samenwerking met Panteia voor beter inzicht in data van binnenhavens

gepubliceerd: 25-03-2022

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en Panteia starten een meerjarige samenwerking om beter inzicht te verkrijgen in overslaggegevens van binnenhavens. De directe aanleiding tot deze samenwerking is de betrokkenheid en inzet van de NVB op het TEN-T dossier. Onlangs heeft de NVB haar leden gevraagd om op de voorgestelde wijzigingen van het TEN-T netwerk te reageren waarbij voor havens met ambities het van belang is aan te kunnen tonen dat zij voldoen aan het overslagcriterium van gemiddeld 500.000 ton goederen over de laatste drie jaar. Met een monitor van overslaggegevens in binnenhavens kan inzicht verkregen worden in welke havens wel of niet voldoen aan het overslagcriterium.

Ook op andere dossiers wordt kennis en inzicht in data steeds belangrijker. Met een dergelijke monitor kan de NVB haar leden voorzien van data en cijfermatig inzicht en daardoor haar leden nog beter ondersteunen bij het maken van beleid.

Ontwikkeling van dashboard
Panteia kan op diverse manieren data ontsluiten. Gekozen is voor de ontwikkeling van een online dashboard waarbij op eenvoudige wijze data geraadpleegd kan worden. De basis is een kaart met alle binnenhavens van Nederland waarbij specifieke informatie over de gemiddelde overslag in binnenhavens van de laatste drie jaar inzichtelijk kan worden gemaakt.

Panteia gaat de komende periode met het dashboard aan de slag dat via de NVB-website toegankelijk gemaakt zal worden voor NVB-leden. Wij hopen u op korte termijn te kunnen doorverwijzen naar het dashboard op de NVB-website.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00