Onderzoek naar de detacheringsmarkt in Nederland

gepubliceerd: 09-11-2018

In opdracht van de ABU, ABN-Amro en PwC heeft Panteia onderzoek gedaan naar de detacheringsmarkt in Nederland. 

Onderwerpen die hierbij centraal hebben gestaan zijn het in kaart brengen van het aantal actieve detacheringsbureaus in Nederland, de kenmerken en de werkwijze van de bureaus, de bijdrage van detachering aan de Nederlandse arbeidsmarkt en de invloed van wet en regelgeving op het functioneren van de bureaus.

De detacheerders

Uit het onderzoek blijkt dat de naar schatting 638 detacheringsbureaus sterk verschillen qua omvang, kenmerken en werkwijzen. Zo zijn er enkele partijen actief die een groot deel van de markt beheersen maar zijn er ook een groot aantal kleinere partijen. Het overgrote merendeel van de organisaties biedt naast detachering ook andere arbeidsbemiddelingsactiviteiten aan als werving en selectie en zzp-bemiddeling.

De gedetacheerden

De gedetacheerden zijn voornamelijk mannelijk (63%), veelal hoogopgeleid (60%) en het gros is onder de 40 jaar oud (59%). De gedetacheerden worden het meest gedetacheerd in de vakgebieden Techniek en Energie, Financieel, ICT en de Bouw. Een opvallend groot aandeel van alle gedetacheerden in 2017 zijn in dienst getreden bij de detacheerder vanuit een uitkeringssituatie (13%) of als schoolverlater (15%) wat indiceert dat detacheringsbureaus een brug vormen naar de arbeidsmarkt.

Bijdrage van detachering voor de arbeidsmarkt

De belangrijkste bijdrage van detachering is volgens de detacheringsbureaus het bieden van flexibiliteit en het leveren van specifieke kennis. Klanten maken voornamelijk gebruik van detachering om tijdelijke specialistische werkzaamheden te vervullen en tijdens algehele drukte. Detacheerders onderscheiden zich ten opzichte van andere werkgevers (flex en niet-flex) doordat ze veel investeren in loopbaanbegeleiding en persoonlijke aandacht.

De detacheerders zien de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de vraag naar specifieke kennis/vaardigheden zowel als een kans (vraag vanuit klanten) als een bedreiging (moeilijker om werknemers te vinden). Detacheerders zien hierin juist dat detachering als een mes aan twee kanten snijdt waarbij enerzijds schaarse specialistische kennis aan diverse klanten wordt geboden, en waarbij anderzijds diverse ervaringen en ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden aan gedetacheerde werknemers. Dit zorgt voor het binden en boeien van schaars personeel.

Het onderzoek heeft bestaan uit een inventarisatie van alle detacheringsbureaus in Nederland en een telefonische en online-enquête onder 227 bureaus.      

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00