Onderzoek naar de effectiviteit van de BMKB-regeling

In de maanden februari en maart 2022 voert Panteia een telefonisch onderzoek onder 500 ondernemers. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en betreft een evaluatie van de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf, kortweg BMKB. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van de regeling en hoe deze regeling eventueel verbeterd kan worden.

 

Interviewers bellen namens Panteia met ondernemers die in de afgelopen jaren gebruik van de BMKB-regeling hebben gemaakt.

De vragenlijst bevat naast vragen over ervaringen met deze regeling ook vragen over verbeterpunten. Het gesprek neemt 10 minuten in beslag.

 

Alle verkregen antwoorden worden anoniem verwerkt en op totaalniveau gerapporteerd aan het ministerie.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00