Onderzoek Raadpleging Indisch-Molukse gemeenschap is gepubliceerd en naar Tweede Kamer gestuurd

gepubliceerd: 04-05-2021

In 2015 besloot de staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te komen tot een collectieve erkenning van de Indisch-Molukse gemeenschap in Nederland. Het dient een erkenning te zijn voor wat de gemeenschap tijdens de oorlog in Nederlands-Indië en ook na aankomst in Nederland heeft meegemaakt.

Nog altijd hebben de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog en de ontwikkelingen na afloop hiervan een grote invloed op onze maatschappij. Bewustwording van de gebeurtenissen van toen zijn noodzakelijk om het belang van de democratie en rechtstaat van nu te kunnen onderstrepen.

In het kader van 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de staatssecretaris van het Ministerie van VWS de Tweede Kamer toegezegd de Indisch-Molukse gemeenschap te betrekken bij het voornemen van het Kabinet om na te gaan wat zij extra zou kunnen betekenen voor deze gemeenschap. Het Kabinet heeft inmiddels besloten om een extra bedrag van 20,4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de erkenning van de Indisch-Molukse gemeenschap.

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft Panteia een raadpleging uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de behoeften van de brede Indisch-Molukse gemeenschap voor de invulling van deze extra middelen.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het ophalen van ideeën en behoeften voor de besteding van het extra geld in aansluiting op de collectieve erkenning van de brede Indisch-Molukse gemeenschap in Nederland. Het is hierbij de wens om zoveel mogelijk mensen die behoren tot de doelgroep, in de gelegenheid te stellen om mee te denken over de besteding van de extra middelen en niet zozeer de bedoeling om een perfect representatief beeld te schetsen.

Resultaten onderzoek

Uit de raadpleging en de gesprekken komt educatie het meest prominent naar voren, en daarbij in het specifiek over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië. De erkenning van de gemeenschap en de verankering van de Indisch-Molukse identiteit en erfgoed in de Nederlandse samenleving vraagt in de eerste plaats om bekendheid met de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië als integraal onderdeel van de Nederlandse geschiedenis.
 

Lees hier de brief die naar de Tweede Kamer is gegaan. 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00