In september nieuwe aanvraag voor subsidie van SZW mogelijk

gepubliceerd: 24-08-2021

Het Ministerie van SZW stelt binnen de MDIEU-regeling per sector 20.000 euro beschikbaar voor het uitvoeren van een sectoranalyse. Panteia kan deze analyse ondersteunen met analyses op CBS Microdata, prognoses met het PRISMA-model, enquêtes en met haar expertise met arbeidsmarkt, MKB en duurzame inzetbaarheid. In september is de nieuwe aanvraag voor subsidie van SZW mogelijk (1-9 t/m 30-9).

Als vervolg op het Pensioenakkoord heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zogenaamde MDIEU-regeling geïnitieerd: de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Deze regeling ondersteunt zowel de mogelijkheden van werknemers met zware beroepen om drie jaar eerder met pensioen te gaan als de(door)ontwikkeling van duurzaam inzetbaarheidsbeleid binnen sectoren. Het laatste met als motto dat voorkomen beter is dan blussen.

Eerste stap bij het verkrijgen van de financiering van eerder uittreden en duurzaam inzetbarheidsbeleid is de uitvoering van een sectoranalyse. Deze analyse moet laten zien op wie eerder uittreden van toepassing is en waarop (de extra impuls aan) het duurzaam inzetbaarheidsbeleid zich moet richten. De sectoranalyse kent verschillende eisen. Zo:

  • moet een beeld worden geschetst van de arbeidsmarkt in de sector,
  • moet worden geduid wie de werknemers zijn die voor eerder uittreden in aanmerking komen,
  • moet specifiek aandacht uitgaan naar het MKB en kleine bedrijven in de sector
  • moet een prognose worden gemaakt hoe de arbeidsmarkt er over minimaal 5 jaar uitziet
  • moet een analyse worden gemaakt van de stand van zaken op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de sector.

Panteia kan helpen. Het kan de hele sectoranalyse uitvoeren, zoals een aantal sectoren ons al heeft gevraagd. Maar we kunnen ook:

  • met een remote access analyse van CBS Microdata een beeld geven van de arbeidsmarkt in de sector met analyses van de oudste leeftijdsgroepen en kleine bedrijven
  • een prognose van de arbeidsmarkt op de middellange en lange termijn met het PRISMAprognosemodel van Panteia dat recent ook is gebruikt ter onderbouwing van de NOW2-regeling
  • uitvoering van enquêtes onder bedrijven en werknemers over arbeidsmarktgedrag en duurzame inzetbaarheid
  • analyse van de duurzame inzetbaarheid binnen bedrijven op basis van expertise binnen onderzoek in diverse andere sectoren.

Heeft u belangstelling voor ondersteuning door Panteia, neem dan contact op met Douwe Grijpstra, marktmanager sociaal domein, 06-28906620, d.grijpstra@panteia.nl.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00