Panteia en 4Shipping rollen het Blauwe Golf concept ook in Vlaanderen uit

gepubliceerd: 05-08-2020

Blauwe Golf gaat internationaal. Na de succesvolle introductie van het concept langs de Twentekanalen in oktober 2019, gaat het consortium bestaande uit Panteia en 4Shipping het concept nu uitrollen in Vlaanderen.

Hiertoe heeft het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid een subsidie verleend. Dit omdat het project bijdraagt aan de doelen van de Vlaamse overheid: efficiënter vervoer, een betere doorstroming, ketensamenwerking en havenoverschrijdende digitale infrastructuur.

Blauwe Golf Twentekanalen bracht de binnenvaart veel goeds. Een bevrachtingsapplicatie, een strategische én multimodale routeplanner en een one-stop-shop oplossing waarbij binnenvaartschippers alle relevante informatie over vaarwegen, waterstanden en kunstwerken kunnen raadplegen. Daarmee kan de applicatie gezien worden als een combinatie van Booking.com en Google Maps, maar dan voor de binnenvaart. In het project ‘Blauwe Golf Vlaanderen’ wordt dit concept internationaal uitgerold! Dit zorgt er voor dat binnenvaartschippers niet langer allerlei applicaties hoeven te gebruiken om een internationale reis te plannen; alle relevante informatie wordt op één locatie ontsloten!

Verbeterde functionaliteit van de bestaande applicatie
Gebruikers van het platform gaan merken dat er meer en beter inzicht ontstaat over faciliteiten op de Vlaamse waterwegen, waaronder locaties en bezetting van ligplaatsen. Ook wordt er een meer nauwkeurige inschatting gegeven van de verwachte aankomsttijd van een schip. Dit komt doordat we gaan werken aan wachttijdvoorspelling bij de sluizen op de drukste binnenvaartcorridors en doordat we de invloed van de getijden mee gaan nemen in onze voorspellingen.

Ook wordt de marktplaatsmodule verder verbeterd. Niet alleen verwachten we een toestroom van Vlaamse lading die via het platform verhandeld wordt, ook dragen we bij aan papierloos transport door de uitwisseling van transportdocumenten te digitaliseren. Verladers krijgen met behulp van track & trace actueel inzicht in de status van hun transport.

Panteia en 4Shipping benutten het project daarnaast om de datastromen achter de applicatie aan te passen aan de nieuwe internationale standaard die door de Vlaamse Waterweg is neergezet met de VisuRIS-applicatie. Een veertiental Europese vaarwegbeheerders zijn momenteel in het Europese RIS-Comex project deze standaard te implementeren op nationaal niveau. Op deze wijze borgen wij de duurzame toepassing van de applicatie naar de toekomst toe.

Te verwachten effecten
Met de applicatie wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het duurzamer maken van de Vlaamse en Europese binnenvaartsector. Door het ladingaanbod op het platform te vergroten, maken we het mogelijk om lege reizen te voorkomen. Dit zal tevens een positief effect hebben op de wachttijd bij sluizen; er hoeven immers minder lege schepen geschut te worden. Ook dragen we bij aan modal shift doelstellingen door de totale vervoerskosten terug te brengen, onder andere door de administratieve handelingen die bij binnenvaarttransport komen kijken, terug te dringen. Tevens verbeteren we de doorstroming op de waterwegen door actueel inzicht en voorspellingen over drukte en wachttijden zodat schippers kunnen anticiperen.

Panteia en 4shipping werken vanaf nu tot eind 2022 aan de uitbreiding van Blauwe Golf applicatie. Gebruikers kunnen het platform gewoon gebruiken; nieuwe functionaliteiten zullen periodiek worden toegevoegd.

De Blauwe Golf applicatie is te benaderen via de volgende link: app.4shipping.com

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00