Panteia gaat aan de slag met recreatievaart

gepubliceerd: 30-09-2020

In navolging van de Impact Assessment studie met als doel de emissies van de binnenvaart te beperken in 2013, gaat Panteia nu een Europese studie uitvoeren die in gaat op het beperken van schadelijke emissies van de recreatievaart naar lucht en water. Dit doen wij in samenwerking met TNO en Emisia. Na eerder al onderzoek gedaan te hebben naar emissiebeperkende maatregelen in de binnenvaart, gaan we nu onderzoek naar naar emissiebeperkende maatregelen voor de recreatievaart. De studie is vorige maand verwacht en het eindrapport wordt verwacht in augustus 2021.

De studie kent de volgende doelen:

  • Het aandeel van de uitlaatemissies van motoren voor pleziervaartuigen in de EU in vergelijking met de uitlaatemissies van de scheepvaart in het algemeen, alsmede in vergelijking met het absolute aantal uitlaatgasemissies in de totale transportsector.
  • Na te gaan of het technisch haalbaar en kostenefficiënt is om het aantal emissies van het motoren in de recreatievaart verder te verminderen. Hierbij is het belangrijk om aspecten mee te wegen zoals kostenefficiëntie en wereldwijd geharmoniseerde standaarden voor de sector.
  • Na te gaan of er meer geschikte testprocedures voor voortstuwingsmotoren van de recreatievaart. Deze testprocedures moeten ook van toepassing zijn op hybride voortstuwingsmotoren en beter bijdragen aan de doelstelling van emissiereductie.
  •  Opties aandragen voor een verdere vermindering van de uitlaatgasemissies van de recreatieve sector.
  • Beoordelen of er mogelijkheden zijn om eisen te stellen aan verdampingsemissies en brandstofsystemen. Dit moet vergezeld gaan met een kosten-baten analyse.
  • Te beoordelen of de huidige ontwerpcategorieën voor recreatievaartuigen aansluiten bij de wensen van fabrikanten en gebruikers.
  • In te schatten of fabrikanten en gebruikers het noodzakelijk vinden om additionele ontwerpcategorieën te definiëren. Dit wordt ook vergezeld met een kosten-baten analyse.

De komende periode zal benut worden om data te verzamelen over het onderwerp. We maken een inschatting van de totale emissies van de recreatievaartsector in Europa. Daarnaast stellen we een enquête op, die op een later moment gedeeld zal worden met de sector via de daartoe bestemde Europese kanalen. De enquête wordt toegespitst op brancheorganisaties, scheepsbouwers, motorfabrikanten, consumenten en toezichthoudende instituten. Ook gaan we interviews houden met minstens 40 stakeholders.

Kunt u een zinvolle bijdrage leveren aan dit onderwerp? Schroom dan niet contact op te nemen met ons!

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00