Panteia verzorgt retail data voor het nieuwe platform RetailInsiders

gepubliceerd: 20-02-2019

Half februari is het nieuwe retail platform www.retailinsiders.nl live gegaan. Dit nieuwe platform is de opvolger van www.detailhandel.info en is ontwikkeld vanuit een samenwerkingsverband tussen de organisaties INRetail en Thuiswinkel.org.

De eerste release is nu openbaar toegankelijk en bevat een schat aan kennis en informatie over de retail sector. In 2019 zal verder worden gewerkt aan een tweede release.

 

Een belangrijk onderdeel van de portal is het onderdeel ‘data’, waarin gebruikers op interactieve wijze inzicht krijgen in de (cijfermatige) kengetallen van de retail sector. Dit bestaat uit gegevens over omzetontwikkelingen, omzetprognoses, aantallen winkels, arbeids- en vloerproductiviteit en bestedingscijfers, zowel online als offline. De cijfers kunnen worden verbijzonderd naar zo’n 60 branches binnen de retail en een zeer groot aantal productgroepen en afzetkanalen.

 

Panteia draagt zorg voor deze retail data, zij verzamelt de gegevens uit een groot aantal databronnen, verwerkt en koppelt de data en berekent kengetallen. Ook heeft Panteia een forecasting model operationeel om de actualiteitswaarde van de data te verhogen. Het model prognosticeert omzet, kosten en winst op het niveau van retail branches en bouwt voort op de PRISMA sectorramingen van Panteia.

 

De data worden door Panteia opgeslagen in een database en van daaruit met behulp van API’s ontsloten op RetailInsiders, waar gebruikers zelf hun keuzes kunnen maken wat betreft onderwerpen, branches en productgroepen. Onder ‘branches’ zijn de data in de vorm van vaste tabellen per branche klaargezet voor de gebruiker.

 

Ten slotte levert Panteia een groot aantal omzetkengetallen in de rapportage. Deze omzetkengetallen vormen voor het uitvoeren van distributie planologisch onderzoek de standaard in Nederland en worden gebruikt om de haalbare omzetten en aantallen vierkante meter op lokaal niveau (winkelcentra, stadsdelen etc.) uit te rekenen. Ook heeft Panteia een schatting uitgevoerd van inkomenselasticiteiten, die het verband aangeven tussen bestedingen in food c.q. nonfood en het (besteedbaar) inkomen van consumenten. Deze inkomenselasticiteiten zijn opgenomen in de rapportage en worden gebruikt om een schatting te maken van het omzetpotentieel van een verzorgingsgebied.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00