Personeelsmonitor provincies online

gepubliceerd: 30-01-2020

De Personeelsmonitor 2018 van de provincies is online gegaan. Deze jaarlijkse monitor, in opdracht van het A&O fonds provincies, geeft een kwantitatief en kwalitatief beeld van ontwikkelingen in diverse HR-thema’s.

Alle gegevens zijn opgenomen in een digitaal dashboard, bestaande uit een open en een gesloten deel. Het open gedeelte biedt een overzicht van de kerncijfers per provincie, voor de periode 2013-2018. Het gesloten gedeelte biedt provincies uitgebreide mogelijkheden de eigen organisatie met andere provincies te vergelijken. Het gesloten gedeelte is alleen toegankelijk voor de provincies zelf.

 

 

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste kerncijfers uit de personeelsmonitor provincies:

 

  • In vergelijking met 2017 is het aantal fte bij de provincies met 148 toegenomen. Het aantal fte is nu 9.645 (2017: 9.497). Dit is een toename van 1,6 procent.
  • In 2018 werkte 38 procent van de provinciemedewerkers in deeltijd, dit is gelijk aan 2017. Deeltijdfactor is vrijwel gelijk gebleven en ging van 0,90 naar 0,91.
  • De gemiddelde loonsom per fte bedraagt in 2018 € 80.308 en is hiermee 1,3 procent hoger dan in 2017 (€ 79.239).
  • Gemiddeld werd 14,1 procent van de loonsom besteed aan het IKB, dit een toename ten opzichte van de 13,7 procent van vorig jaar. Deze toename komt voort uit een afspraak in de cao voor een verhoging van het IKB.
  • Het aandeel jongeren tot 35 jaar steeg in 2018 naar 11% en was daarmee voor het tweede jaar op rij 1 procentpunt hoger dan het jaar ervoor. Het aandeel ambtenaren ouder dan 55 jaar bleef gelijk (37 procent).
  • In 2018 hebben in totaal 2.475 personen gebruik gemaakt van hun POB. Dit is ongeveer 23 procent van alle personen die in 2018 recht hadden op een POB (circa 10.800). Van degenen die het POB hebben gebruikt, was de gemiddelde besteding aan opleidingen per persoon iets meer dan € 1600.

Voor de personeelsmonitor provincies, klik hier.

Voor een uitgebreide samenvatting van de personeelsmonitor 2018: klik hier

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00