Re-integratie bij psychische aandoeningen

gepubliceerd: 08-06-2021

Bij hoeveel mensen binnen de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (LBZ)/Ziektewet (ZW) en WIA is sprake van een psychische aandoening? Hoe hangen psychische aandoeningen samen met verzuim? En, wat is bekend over de werkzame elementen van bewezen effectieve interventies voor de re-integratie van mensen met een psychische aandoening? In opdracht van het ministerie van SZW geeft Panteia op basis van bestaande bronnen antwoord op deze vragen.

 

Psychische aandoeningen zijn in toenemende mate een belangrijke oorzaak van verzuim (LBZ/ZW) en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid (WIA). Werknemers in de LBZ/ZW vanwege psychische aandoeningen hebben een relatief lange hersteltijd in vergelijking met werknemers met fysieke klachten. De mate waarin aandoeningen werkgerelateerd zijn, is sterk toegenomen in de laatste tien jaar. 

 

Kennis van de effectiviteit en werkzame bestanddelen van interventies is noodzakelijk om re-integratie bij psychische aandoeningen te bevorderen. Effectief bewezen interventies zijn o.a. Individuele Plaatsing en Steun (IPS), Individuele rehabilitatiebenadering (IRB) en Werkgerichte Cognitieve GedragsTherapie (W-CGT). Het aantal effectief bewezen interventies is echter relatief laag. En er is weinig zicht op werkzame bestanddelen van interventies. Toekomstig onderzoek dient aandacht te besteden aan de werkzame bestanddelen van de interventie alsmede aan het samenspel van relevante betrokkenen.

 

Lees hier het volledige rapport.

Lees hier de verkorte versie van het rapport (handreiking).

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00