Resultaten van studie naar beveiligde parkeerplaatsen beschikbaar!

gepubliceerd: 11-03-2019

Op dit moment is er in de Europese Unie een groot tekort aan parkeerplaatsen waar trucks beveiligd kunnen parkeren en die daarnaast ook een minimum voorzieningenniveau hebben voor de chauffeurs.

 

Een groter aantal beveiligde parkeerplaatsen zorgt voor minder criminaliteit rond lading, transportmiddelen en, niet in de laatste plaats, de chauffeurs zelf. Dat levert voordelen op voor de sector en de maatschappij als geheel. Daarnaast is er een belangrijke positieve invloed op verkeersveiligheid, door beter uitgeruste en minder gestreste chauffeurs op de weg. Belangrijk is daarbij wel wat een voldoende veiligheids- en service niveau precies is. En dat gebruikers erop moeten kunnen vertrouwen dat het beloofde niveau ook in praktijk gehaald wordt.

 

Om meer scherp te krijgen wat de behoefte is aan dergelijke parkeerplaatsen en waar deze aan moeten voldoen is een studie naar beveiligde parkeerplaatsen “Study on Safe and Secure Parking Places for Trucks” uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Het Consortium hiervoor bestond uit de volgende partners:

 

 • Panteia (lead)
 • CBRA
 • IRU
 • DEKRA
 • ESPORG
 • CERTH/HIT
 
   

De studie begon op 22 december 2017 en duurde een jaar.

 

Het eindrapport is hier beschikbaar. En via de volgende link zijn de volgende rapporten beschikbaar:

 

 • Een standaard voor beveiligde parkeerplaatsen, inclusief minimum vereisten voor voorzieningen.
 • Procedures voor het auditen van parkeerplaatsen voor betrouwbaarheid.
 • Uitgebreid kaartmateriaal waarom aangegeven is waar behoefte is aan parkeerplaatsen.
 • Aanbevelingen voor een algemene application program interface (API) om de uitwisseling van dynamische data tussen parkeerplaatsen en informatieplatforms mogelijk te maken.
 • Handleidingen voor het opstellen van businesscases voor beveiligde parkeerplaatsen.

De Europese Commissie stelt vanuit het CEF-fonds subsidie beschikbaar om beveiligde parkeerplaatsen te promoten. De bovenstaande rapporten helpen bij het indienen van kwalitatief goede aanvragen.

 

Meer informatie bij Rob de Leeuw van Weenen of Menno Menist.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00