Schuldenproblematiek onder werknemers voorkomen of oplossen? Veel werkgevers willen helpen, maar weten niet hoe

gepubliceerd: 10-02-2020

Werkgever moet geen hulpverlener zijn maar goede verwijzer

Wat kunnen werkgevers doen om schuldenproblematiek bij werknemers te voorkomen of op te lossen? Om deze vraag te beantwoorden heeft Panteia met subsidie van Instituut Gak onderzoek gedaan naar werknemers met schulden.

 

Ongeveer een derde van alle werkgevers zegt werknemers in dienst te hebben die zich grote zorgen maken over hun financiële situatie. Dit is waarschijnlijk een onderschatting van het aantal werknemers met financiële problemen, omdat veel werknemers zich schamen en hun geldzorgen niet met hun werkgever delen. Werknemers met schulden zijn vaker ziek en werken veelal minder geconcentreerd. Dit brengt kosten voor de werkgever met zich mee. Het loont daarom om werknemers met geldzorgen te ondersteunen.

 

Een ruime meerderheid van de werkgevers wil hun medewerkers dan ook helpen bij het voorkomen en aanpakken van financiële problemen. Veel werkgevers weten echter niet hoe. Zo heeft ruim 80 procent van de werkgevers geen beleid gericht op ondersteuning van werknemers met financiële problemen.

 

Zo lang het recht op privacy van de werknemer wordt gerespecteerd, zijn er voor de werkgever geen juridische belemmeringen om werknemers met financiële problemen te ondersteunen. Maar, dit betekent niet dat werkgevers op de stoel van de hulpverlener moeten gaan zitten. Het is goed wanneer werk en hulpverlening gescheiden trajecten zijn. Werknemers vinden het namelijk vaak lastig om met hun werkgever te praten over hun financiële problemen.

 

Goed verwijzen vanuit de werkgever is daarom een passende manier om werknemers met geldzorgen of financiële problemen te ondersteunen. Voor werkgevers die hun werknemers willen ondersteunen maar niet weten hoe, heeft Panteia een toegankelijk stappenplan ontwikkeld. Door het stappenplan te volgen kunnen werkgevers vaststellen welke hulp zij werknemers kunnen bieden en naar welke hulpverleners zij hun werknemers kunnen verwijzen.

 

In de bijgaande infographic zijn de onderzoeksuitkomsten samengevat en is het stappenplan kort weergegeven. Meer weten? Download dan hier het rapport via deze link.

 

 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00