Smart Shipping: heeft onze economie er iets aan?

gepubliceerd: 28-08-2020

Er wordt veel gesproken over de effecten van Smart Shipping voor de scheepvaart(sector). De verwachte effecten zijn divers: van nieuwe markten voor scheepsbouwers tot nieuwe mogelijkheden voor transporteurs door veranderende vervoersconcepten. De veiligheid op de vaarweg kan verder verbeterd worden en er valt duurzaamheidswinst te behalen. Maar niet alleen het bedrijfsleven kan baat hebben bij de introductie van smart shipping: er zullen ook effecten zijn op de uitvoering van taken door de overheid.

Het in kaart brengen van investeringen en kosten en baten die samenhangen met smart shipping is van belang om de juiste strategie te kiezen. Daarom is het projectteam Smart Shipping van het ministerie van IenW een onderzoek gestart naar de economische effecten. De impact zal bepaald worden voor de scheepsbouwsector, transportsector en de overheid.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Panteia en Ecorys die in augustus zijn gestart. Doel van het onderzoek is om antwoord te geven op de vraag welke baten smart shipping kan opleveren voor de ‘BV Nederland’ en welke investeringen daar mogelijk voor nodig zijn.

De resultaten worden voor het einde van het jaar verwacht.

Veel van de input voor de studie wordt opgehaald bij marktpartijen. Denk je waardevolle inzichten te hebben met betrekking tot de toekomst van Smart Shipping, neem dan contact op met Wouter van der Geest.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00