Sociale wijkteams in Amersfoort

gepubliceerd: 11-10-2018

Panteia voert in opdracht van de rekenkamer van de gemeente Amersfoort onderzoek uit naar het functioneren van de sociale wijkteams.

In veel gemeenten is met sociale wijkteams invulling gegeven aan de gemeentelijke taken op het gebied van zorg en ondersteuning. Nu de teams enige tijd aan het werk zijn is er behoefte aan inzicht in het functioneren van de wijkteams. In Amersfoort voert Panteia onderzoek uit naar deze teams. De rekenkamer wil met dit onderzoek meer inzicht in de praktische uitvoering van de sociale wijkteams en daarom gaan luisteren naar de betrokken professionals en cliënten. Dit moet ook antwoord geven op de vraag hoe effectief en efficiënt de wijkteams functioneren.

Het onderzoek is gericht op alle negen sociale wijkteams van Amersfoort en ook op de partners van de wijkteams (gespecialiseerde zorgverleners en sociale basisinfrastructuur). Voor het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van diverse onderzoeksmethoden. Hierbij valt te denken aan deskresearch, interviews met ambtenaren en leidinggevenden van de wijkteams, een enquête onder cliënten en focusgroepen met wijkteamleden en met partijen uit de sociale basisinfrastructuur en gespecialiseerde zorgverleners.

Lees ook het nieuwsbericht over de uitkomsten van het onderzoek: Effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams Amersfoort

Misschien ook interessant: Sociale wijkteams in Leiden

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00