SPADE-afweegmethode gepresenteerd op CEDR-congres

gepubliceerd: 02-03-2021

Na twee jaar ontwikkeling is het Europese project SPADE (Assessing the added value from SPAtial DEvelopment as a factor in infrastructure planning) met succes afgerond. Het belangrijkste resultaat van het project is de ontwikkeling van een snelle en gemakkelijk te gebruiken afweegmethode die toegepast kan worden in de planningsprocessen van infrastructuur en ruimte. Deze methode is ontwikkeld in opdracht van de Conference of European Directors for Roads (CEDR). Op 12 februari 2021 is deze methode gepresenteerd op het CEDR-congres over integrale planning.
 
Een goed functionerend en duurzaam transportsysteem is essentieel voor een goede werking van maatschappij, economie en milieu. In het planningsproces van infrastructuur moeten verschillende belanghebbenden, zoals wegbeheerders, planners, belangengroepen, voortdurend op verschillende schaalniveaus met elkaar samenwerken. Dit leidt tot de uitdaging om de planningsprocessen op elkaar af te stemmen.

De SPADE-methode ondersteunt dit gezamenlijke planningsproces en bevat twee essentiële componenten: een proces en een instrument. Het proces beschrijft de stappen die nodig zijn om de afweegmethode uit te voeren, waarbij stakeholders met verschillende achtergronden, verschillende 'wensenlijsten' en verschillende planningsprocedures bij betrokken zijn. Het instrument is een combinatie van een digitale workshop of e-participatie, en een afweegmethode, waarin een Multi criteria-analyse wordt gecombineerd met een kosten-batenanalyse (KBA). De uitvoering van de methode kan herhaald worden indien nodig om een lijst van maatregelen of alternatieven terug te brengen tot de meest gunstige.

De SPADE-methode is een aanvulling op de gebruikelijke planningsprocedures. Het bevordert de samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden in alle stadia van het planningsproces. "De methode is vooral bruikbaar in de eerste fases van het planningsproces", aldus Jan Kiel (Panteia, SPADE-projectcoördinator). SPADE maakt een gezamenlijke beoordeling van mobiliteitsmaatregelen mogelijk. Zo vergemakkelijkt de methode de uitwisseling van informatie tussen belanghebbenden. De methode helpt daarmee de planning van infrastructuur en de ruimtelijke ordening te vereenvoudigen en te versnellen.

Op 12 februari 2021 is de SPADE-methode aan het vakpubliek gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens de gezamenlijke slotconferentie van alle projecten die in het kader van het CEDR-onderzoeksprogramma "Collaborative Planning" zijn gefinancierd. De deelnemers waren het erover eens dat de SPADE-methode een belangrijk element is om participatieve planning te bewerkstelligen en dat de methode op grotere schaal moet worden toegepast. Hans Ring (Trafikverket, CEDR) concludeerde in zijn slotwoord dat "de relevantie van integrale planning toeneemt met het oog op de Green Deal en de ontwikkeling van een multimodaal Europees vervoerssysteem".

Het SPADE-project is uitgevoerd door Panteia (Nederland; lead) in samenwerking met het Oostenrijks Instituut voor Technologie (AIT; Oostenrijk), Hacon Ingenieurgesellschaft mbH (Hacon; DE) en het Instituut voor Transporteconomie (TØI; Noorwegen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00