Start: 3e meting telefonisch onderzoek stand van zaken op de arbeidsmarkt

Sinds 1989 voert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek uit naar de stand van zaken op de arbeidsmarkt.

 

Het is belangrijk om te weten hoe de arbeidsmarkt ervoor staat. De informatie gebruikt de overheid bij het vaststellen of aanpassen van beleid. Hier hebben zowel werkgevers als werknemers op hun beurt profijt van.

 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wil graag uw mening als werkgever weten. Wat is uw behoefte aan personeel, wat is uw personeelsbeleid en wat zijn knelpunten die u tegenkomt op de arbeidsmarkt?

 

De informatie wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek en komt terecht in een onderzoeksrapport. Dit rapport stuurt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de regering en de Eerste en Tweede kamer. Zij gebruiken deze informatie voor hun beleid. Alle antwoorden worden zo verwerkt dat afzonderlijke personen en bedrijven niet in de rapportages zijn te herkennen.

 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft Panteia gevraagd haar te assisteren bij dit onderzoek. Daarom voert Panteia vanaf 14 maart tot en met eind juni 2022 telefonische interviews uit. De duur van dit interview is ongeveer 15 minuten.

 

Als kleine dankbetuiging voor deelname ontvangen alle respondenten na afloop van het onderzoek een kort verslag met de belangrijkste uitkomsten van de interviews.

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00