Start onderzoek stand van zaken op de arbeidsmarkt – tweede telefonische meting

gepubliceerd: 10-09-2021

Sinds 1989 voert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) tweejaarlijks een onderzoek uit naar de stand van zaken op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk om te weten hoe de arbeidsmarkt ervoor staat. Deze informatie gebruikt de overheid bij het vaststellen of aanpassen van beleid. Hier hebben zowel werknemers als werkgevers op hun beurt profijt van.

 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wil graag uw mening als werkgever weten. Wat is uw behoefte aan personeel, wat is uw personeelsbeleid en wat zijn knelpunten die u tegenkomt op de arbeidsmarkt?

 

Uw informatie wordt geheel anoniem verwerkt en de resultaten worden vastgelegd in een onderzoeksrapport. Dit rapport stuurt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar het Kabinet en de Eerste en Tweede kamer. Zij gebruiken deze informatie voor hun beleid. Alle antwoorden worden zo verwerkt dat afzonderlijke personen en bedrijven niet in de rapportages zijn te herkennen.

 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft Panteia gevraagd haar te assisteren bij dit onderzoek. Om een goed beeld te krijgen van wat er leeft, voert Panteia van september tot en met december 2021 telefonische interviews uit.

 

Mocht  u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de projectleider.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00