Start: onderzoek stand van zaken op de arbeidsmarkt

gepubliceerd: 24-08-2020

Sinds 1989 voert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) tweejaarlijks een onderzoek uit naar de stand van zaken op de arbeidsmarkt.  

 

Het is belangrijk om te weten hoe de arbeidsmarkt ervoor staat. De informatie gebruikt de overheid bij het vaststellen of aanpassen van beleid. Hier hebben zowel werknemers als werkgevers op hun beurt profijt van.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wil graag uw mening als werkgever weten. Wat is uw behoefte aan personeel, wat is uw personeelsbeleid en wat zijn knelpunten die u tegenkomt op de arbeidsmarkt?

 

De informatie wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek en komt terecht in een onderzoeksrapport. Dit rapport stuurt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de regering en de Eerste en Tweede kamer. Zij gebruiken deze informatie voor hun beleid. Alle antwoorden worden zo verwerkt dat afzonderlijke personen en bedrijven niet in de rapportages zijn te herkennen.

 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft Panteia gevraagd haar te assisteren bij dit onderzoek. Om een goed beeld te krijgen van wat er leeft willen wij om uw medewerking vragen voor dit onderzoek.

 

Mocht u vragen hebben m.b.t. dit onderzoek dan kunt u bellen naar: 079 – 3 222 675.

 

Wij danken u bij voorbaat alvast hartelijk voor uw medewerking.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00