Studie over de nationale transportplannen van de Europese lidstaten in het kader van de TEN-T evaluatie

gepubliceerd: 07-07-2021

Onlangs heeft de Europese Commissie een studie gepubliceerd over de nationale transportplannen van de Europese lidstaten. Panteia heeft in samenwerking met Ramboll en TIS deze studie uitgevoerd.

 

Het doel van de studie is om na te gaan hoe coherent de nationale transportplannen van de 27 EU lidstaten zijn met het TEN-T beleid. Deze studie levert input voor de herziening van het TEN-T beleid waar de Europese Commissie op dit moment mee bezig is.

 

De analyse focust zich op of de nationale planen duidelijk maken dat het Europese transportnetwerk in de betreffende lidstaten zal voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de TEN-T verordening. Bijzonder aandacht wordt daarin besteed aan het Europese Kernnetwerk (‘Core Network’), welke volgens de TEN-T verordening in 2030 klaar moet zijn.

 

De studie geeft eerst een overzicht van de status en inhoud van de nationale transportplannen en strategieën van de 27 lidstaten. Vervolgens is elke lidstaat afzonderlijk geanalyseerd aan de hand van vooraf gedefinieerde beoordelingscriteria. Door middel van een enquête is aanvullende informatie bij de lidstaten verzameld. Per lidstaat is een factsheet opgesteld waarin de bevindingen zijn samengevat. De studie sluit af met aanbevelingen over hoe de nationale transportplannen en de TEN-T-beleidsdoelstellingen in de toekomst beter kunnen worden geïntegreerd.

 

Het rapport is hier te vinden.

De bijlage met de factsheets van de 27 lidstaten staat hier.

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00