Toename loonkosten en forse stijging dieselprijs geven druk op rendementsgroei

gepubliceerd: 11-10-2018

De rentabiliteit bij de transport- en logistiekbedrijven, actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg, is in 2017 nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2016.

De gemiddelde toename van de kosten lag op een hoger niveau dan de stijging van de opbrengsten. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia in opdracht van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Lichte achteruitgang rentabiliteit in 2017 De rentabiliteit is in 2017 iets verslechterd ten opzichte van 2016. De gemiddelde rentabiliteit (exclusief eigen rijders) in het binnenlands vervoer in 2017 komt uit op +0,3%. In 2016 was dit +0,4%. In het grensoverschrijdend vervoer namen de rendementen met gemiddeld 0,2 procentpunt af. Gemiddeld behaalden deze bedrijven een rendement van -2,7% (2016 -2,5%). Er zijn bedrijven die beduidend beter presteren of juist minder ten opzichte van dit gemiddelde. Gespecialiseerde deelmarkten zoals fysieke distributie, koel/vries en tank/bulk noteerden vorig jaar een positief resultaat.

Rentabiliteitsverbetering kleine en grote bedrijven Een verbetering van de rentabiliteit is waargenomen bij de kleine bedrijven (2 tot 10 voertuigen) en bij de bedrijven met 50 en meer voertuigen. De bedrijven met 10 tot 50 voertuigen zagen een verslechtering van het resultaat.

Stijging opbrengst binnenlands vervoer 5,7%, grensoverschrijdend 4,5% De opbrengsten in 2017 in het binnenlands vervoer zijn met gemiddeld 5,7% gestegen ten opzichte van 2016. In het grensoverschrijdend vervoer namen de opbrengsten met gemiddeld 4,5% toe. De totale kosten stegen bij de binnenlandse vervoerbedrijven met 5,8% en bij de grensoverschrijdende vervoerders zijn de kosten met 4,7% gestegen. De brandstofkosten per gereden kilometer zijn in 2017 fors gestegen ten opzichte van 2016. Daarnaast zijn de loonkosten flink gestegen.

Toename investeringen in wagenpark en personeel In 2017 is, ten opzichte van 2016, sprake van een toename van investeringen met betrekking tot het materieel en het personeel. Het wagenpark is bij de overwegend binnenlandse vervoerbedrijven toegenomen met 2,6% en bij de bedrijven die internationaal opereren met 1,3%. Het personeelsbestand kende eveneens een toename voor beide deelsectoren, binnenlands +3,6%; grensoverschrijdend +2,2%.

Raming 2018: Binnenlands +0,3%, grensoverschrijdend -2,9% Op basis van gegevens over het eerste kwartaal van 2018 is een raming gemaakt van de rentabiliteit voor dit jaar. Voor 2018 wordt voor het binnenlands vervoer een rentabiliteit geraamd van +0,3% en voor het grensoverschrijdend vervoer -2,9%.

Lichte daling eigen vermogenspositie De gemiddelde solvabiliteit bij de onderzochte binnenlandse vervoerbedrijven gaf een verslechtering te zien (2017: 26,7%; 2016: 27,6%). Bij de bedrijven die overwegend actief zijn in het grensoverschrijdend vervoer, was de gemiddelde solvabiliteit in 2017 16,6% (2016: 16,9%). Dit betekent een verzwakking van de eigen vermogenspositie.

Toename loonkosten en forse stijging dieselprijs geven druk op rendementsgroei 2

Informatie Ieder jaar stelt Panteia, in opdracht van de NIWO, een onderzoek in naar de rentabiliteit van transport- en logistiekbedrijven actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Het doel is het volgen van de economische ontwikkelingen in de wegvervoersector. Onlangs is de nieuwste versie van dit rapport verschenen.

Het rapport is te bestellen bij Panteia (bestel@panteia.nl). De volledige titel is: “Rentabiliteit van transport- en logistiekbedrijven actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg 2017 en verwachtingen voor 2018”

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00