Vacaturegroei komende jaren met name in zorg, overheid en onderwijs

gepubliceerd: 20-12-2018

Het aantal vacatures komt in 2018 uit op een recordhoogte van naar schatting 1,2 miljoen. Dit is een stijging met ruim 13% ten opzichte van 2017.

Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Panteia. De prognoses zijn gemaakt met modellen die door Panteia zelf zijn ontwikkeld. Er is een grote behoefte aan nieuw personeel. Een groot deel betreft het vervangen van personeel, maar door de toenemende vraag is ook behoefte aan uitbreiding.

In het komende jaar zal het aantal vacatures vrijwel gelijk blijven, maar voor 2020 wordt een kleine afname verwacht (-1,4%). Het aantal baanwisselingen zal daarbij nog wel op hetzelfde niveau liggen, maar door de afname van de werkgelegenheidsgroei, het versneld optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd en een verdere afname van aantal arbeids­ongeschikten dat uittreedt (het is moeilijker om arbeidsongeschikten te ontslaan), resulteert per saldo toch een afname van het aantal vacatures  tot 1.175.000.

 

Het aantal vacatures geeft voor 2018 in alle sectoren een flinke toename te zien. In 2019 zal het beeld anders zijn. Alleen in de overige diensten is nog sprake van een groei. Dit betreft voornamelijk vacaturegroei in de zorg en bij de overheid en onderwijs. Ook in 2020 zijn dit de sectoren waar nog enige groei te zien zal zijn. In 2020 zal het aantal vacatures in totaal met zo’n 17.000 afnemen.

 

Figuur   Ontwikkeling vacatures in periode 2018-2020, mutaties in procenten t.o.v. voorgaand jaar

Bron: Panteia.

 

Economische groei neemt af

De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn voor 2019 gematigd optimistisch. De economische groei zal in 2019, met 2,3%, wat achterblijven bij de groei in 2018 (+ 2,7%).

De belangrijkste redenen voor de minder sterke groei is een minder sterke toename van de export en de consumptieve uitgaven. De internationale handels­onrust en de gevolgen van de Brexit hebben hun weerslag op de exportontwikkeling. De economische groei wordt ook getemperd doordat de arbeidscapaciteit tegen het plafond zit, zoals bijvoorbeeld in de bouw en de zorg. Voor 2020 wordt uitgegaan van een verdere afzwakking van de groei tot 1,8%.

Evenals in 2018, zal de bouwnijverheid ook in 2019 en 2020 de sterkste groei te zien geven, met een groei van 4% in 2020. De groei van de industrie zal terugvallen van een toename van 2,5% in 2018 naar 1,7% in 2020. Deze sector heeft ook het meest te maken met de internationale ontwikkelingen.

 

Figuur   Ontwikkeling Toegevoegde waarde in periode 2018-2020, mutaties in procenten t.o.v. voorgaand jaar

Bron: Panteia.

 

Aantal banen zal in 2019 en 2020 minder sterk toenemen

In 2018 is het aantal banen naar schatting met circa 260.00 toegenomen tot een omvang van ruim 10,4 miljoen, waarvan 80% banen van werknemers. Met een minder sterke economische groei zal het aantal banen in 2019 met 170.000 eveneens minder snel toenemen. Voor 2020 wordt uitgegaan van een verdere vertraging van de banengroei tot 120.000.

 

Tabel    Ontwikkeling totaal aantal banen in periode 2018-2020, aantallen x 1.000

 

 

2018

2019

2020

industrie

810

810

810

bouwnijverheid

520

530

540

handel, transport, horeca

2.540

2.590

2.610

zakelijke diensten

3.020

3.090

3.140

overige diensten

3.250

3.300

3.330

       

totale economie

10.450

10.620

10.740

Bron: Panteia.

 

De groei van het aantal banen in bouwnijverheid zal in de komende jaren nog altijd relatief fors zijn, met een groei van 2% in 2019 en 2020. In aantal banen zal in de periode 2018-2020 de sterkste toename te zien zijn in de zakelijke diensten (+120.000) en de overige diensten (+80.000), met name door meer banen in de zorg.

 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00