Vertrouwen in contant geld nog altijd hoog

gepubliceerd: 15-06-2021

Om te achterhalen hoe Nederlanders momenteel omgaan met contant geld als betaalmiddel, heeft Panteia in opdracht van De Nederlandsche Bank (DNB) een telefonisch onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en de beleving van contant geld. Hieruit blijkt dat het vertrouwen in contant geld nog altijd hoog is, evenals de waardering ervan.

Uit het onderzoek onder ruim duizend Nederlanders komt naar voren dat het vertrouwen in de echtheid van de eurobiljetten de afgelopen 10 jaar is toegenomen. Waar in 2011 nog 46% van de Nederlanders een 8 of hoger als rapportcijfer gaf, is dat in 2021 60%. Gemiddeld wordt de echtheid van de eurobiljetten met het rapportcijfer 7,7 beoordeeld.

Nederlanders hebben het meeste vertrouwen in de echtheid van bankbiljetten die uit de geldautomaat komen (rapportcijfer 8,9). Het vertrouwen in de echtheid van bankbiljetten die men als wisselgeld van een winkelier ontvangt, is weliswaar een stuk lager dan bij bankbiljetten uit de geldautomaat, maar met het gemiddelde van een 7,5 nog steeds hoog. Het verklaart wellicht waarom 59% van de Nederlanders zegt nog nooit een bankbiljet op echtheid te hebben gecontroleerd. Toch zijn de meeste Nederlanders wel op de hoogte van de echtheidskenmerken op de eurobiljetten. Zo kunnen 9 op de 10 Nederlanders ten minste één van de echtheidskenmerken opnoemen. Het watermerk is het meest bekende echtheidskenmerk onder de Nederlanders. 69% noemt dit kenmerk, gevolgd door het hologram (39%).

Waardering bankbiljetten
In totaal worden er zes eurobankbiljetten uitgegeven. Het bankbiljet van 20 euro wordt door 29% van de Nederlanders als het mooiste bankbiljet aangewezen. Hiermee is dit bankbiljet net als in 2019 het meest populair. Hierop volgend worden het 50 eurobankbiljet (17%) en het bankbiljet van 500 euro (10%) genoemd als het mooist om te zien. Het biljet van 5 euro wordt gezien als het minst mooie eurobankbiljet (53%).

In het onderzoek is ook gevraagd om een oordeel te geven over de kwaliteit van de bankbiljetten. Hierbij moet gedacht worden aan de mate waarin er vuil, kreukels, schrift en plakband op de bankbiljetten zitten. Over het algemeen zijn Nederlanders te spreken over de kwaliteit: 82% vindt dat de bankbiljetten er (heel erg) schoon uit zien.

Toekomstverwachtingen
Hoe zit het met het gebruik van contant geld op de langere termijn? Ruim drie kwart van de Nederlanders verwacht over vijf jaar nog altijd met contant geld te betalen, al verwacht 42% dit wel minder vaak te doen dan nu. Met name de Nederlanders in de leeftijdscategorie van 30-49 jaar verwachten over vijf jaar nog met contant geld te betalen (79%). Bij de jongeren (18-29 jaar) ligt het aandeel op 71% en bij ouderen (50-75 jaar) op 75%. Ook zien we een verschil tussen de Nederlanders die in het dagelijks leven veel met bankbiljetten omgaan ten opzichte van de mensen waarbij dit niet het geval is (86% versus 75%).

De Nederlanders die over vijf jaar niet of minder met contant geld verwachten te betalen is gevraagd wat hiervoor de reden is. Net als bij de voorgaande meting laat een ruime meerderheid weten dat elektronisch betalen steeds gemakkelijker wordt (78%). Zij zien dit als voornaamste reden waarom het gebruik van contant geld zal teruglopen of verdwijnen.

Geïnteresseerd in de bijbehorende rapportage? Klik dan hier.

Liever de infographic bekijken die Panteia maakte voor DNB? Deze vind je hier.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00