Voorzieningen in Zuid-Holland goed bereikbaar

gepubliceerd: 09-04-2019

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Panteia de bereikbaarheid van voorzieningen voor verschillende doelgroepen onderzocht om inzicht te krijgen in de vervoersarmoede in de provincie, in de huidige situatie en voor verschillende toekomstscenario’s. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een door Panteia ontwikkelde methodiek.

Resultaten
Bij de gekozen invalshoek concluderen we dat de voorzieningen in Zuid-Holland goed bereikbaar zijn en dat er weinig vervoersarmoede is. Er zijn weinig huishoudens waarvoor belangrijke voorzieningen (zoals basisscholen, supermarkten en ziekenhuizen) niet goed bereikbaar zijn. Dit is geen hele verrassende uitkomst. Zuid-Holland is een provincie met een hoge bevolkingsdichtheid, veel voorzieningen en openbaar vervoer met de beste reizigerswaardering van Nederland.

Er zijn wel situaties waarvoor de bereikbaarheid van voorzieningen minder goed is, bijvoorbeeld in de Alblasserwaard en Hoeksche Waard, en voor doelgroepen met een hoge leeftijd en/of een laag inkomen.

Aanpak
Huishoudens zijn in doelgroepen ingedeeld op zo’n manier dat huishoudens binnen een doelgroep vergelijkbare reismogelijkheden hebben, dat dezelfde voorzieningen voor hen van belang zijn, en dat ze vergelijkbare digitale vaardigheden hebben. De doelgroepen zijn wat betreft woonlocatie niet gelijk verdeeld over de provincie, en hetzelfde geldt voor de voorzieningen. Er is gewerkt met een regionale indeling op buurtniveau en daarvoor is in kaart gebracht hoe de verschillende doelgroepen zich daarover verdelen en wat de gemiddelde afstand vanuit elke buurt is tot een bepaalde voorziening. Hiervoor zijn onder andere CBS en Tympaan data gebruikt.

Bruikbaarheid data en methodiek
De methodiek en de data die als input zijn gebruikt, zijn herbruikbaar, en de methodiek kan eenvoudig worden ingezet voor ander onderzoek. Bijvoorbeeld voor het onderzoeken van de bereikbaarheid van werklocaties of recreatieve voorzieningen, of voor een bepaald type huishoudens of gebied. Ook kan de methodiek ingezet worden om de effecten van beleidsmaatregelen in beeld te brengen.

Bereikbaarheid van voortgezet onderwijs voor doelgroep gezinnen met kinderen 12-18, zeer laag inkomen

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Eline Jonkers en hieronder kunt u bij 'download publicatie' de rapportages downloaden. 

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00