Vrouwen naar de top

gepubliceerd: 11-10-2018

Panteia heeft in samenwerking met La Red, in opdracht van het ministerie van OCW, vrije plekken in Raden van Commissarissen en Raden van Besturen in kaart gebracht.

 

Naast het onderzoek deed Panteia / La Red een netwerkanalyse en schreef een routeadvies voor topvrouwen op weg naar de vrije plekken in de top200 bedrijven. Het routeadvies biedt praktische tips en handvatten voor board ready vrouwen om hun doel te verwezenlijken.

Evenwichtige verdeling van zetels in RvB en RvC De Wet bestuur en toezicht regelt de inrichting van het bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen in Nederland. Eén van de regels betreft de evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen in de Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Commissarissen (RvC). Dit houdt in dat ten minste 30% van de zetels moet worden bezet door vrouwen.

Initiatief ‘Vrouwen naar de top’ Op het moment wordt dit percentage van 30% niet gehaald en mede daarom zijn het ministerie van OCW en VNO-NCW een gezamenlijk initiatief gestart: ‘Vrouwen naar de top’. Doel van dit programma is meer vrouwen benoemd te krijgen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen.  Hierbij is het van belang dat board ready vrouwen makkelijk te vinden zijn door bedrijven én zich laten vinden. Hiervoor is de database www.topvrouwen.nl in het leven geroepen.

Onderzoek, netwerkanalyse en routeadvies Het hebben van kwaliteit en gekwalificeerd zijn is voor het verkrijgen van een toppositie niet genoeg. Om geselecteerd te kunnen worden voor een vacante RvB of RvC positie moet je bekend zijn bij de selectiecommissies. Voor vrouwen met ambitie voor een toppositie is het dus belangrijk om zichtbaar te zijn, gekend te worden en een kans gegund te krijgen. En dat allemaal op de juiste plek, op het juiste moment, in gezelschap van de juiste mensen en op de juiste manier van aansluiten.

Panteia en La Red zijn daarom gevraagd in beeld te brengen waar de vacatures in de RvB of RvC van de top 200 bedrijven ontstaan, wie de relevante actoren/stakeholders zijn en welke (netwerk)strategieën board ready vrouwen kunnen inzetten. Aan de hand van een sociale netwerkanalyse en visualisatie zijn de netwerken van bestuurders en de organisaties waarmee ze verbonden zijn in kaart gebracht.  Zo wordt duidelijk wie de relevante actoren/stakeholders zijn. Op basis van de netwerkanalyse en een literatuurstudie is vervolgens een ‘routeadvies’ opgesteld. Het advies biedt concrete handvatten voor board ready vrouwen om de weg te vinden naar een positie in een RvB of RvC van een top 200 bedrijf.

Tips op weg naar de top Panteia en La Red adviseren in het rapport bijvoorbeeld om de bestaande netwerken onder de loep te nemen: hoe kunnen deze beter benut worden? Ook is het nuttig om diversiteit aan te brengen in het bestaande netwerk. Daarnaast wordt vrouwen geadviseerd zich te richten op bedrijven waar al een vrouw in de RvB of RvC zit en (bestuurs)lid te worden van het vrouwennetwerk in de eigen organisatie.

Meer tips en informatie kunt u vinden op www.navigerennaardetop.nl. Het persbericht van het Ministerie van OCW vindt u hier.

Aandacht vrouwen naar de top noodzakelijk: tips en routeadvies

Het onderzoeksrapport kunt u hier downloaden. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00