Vrouwenempowerment Amsterdam - een adviestraject

gepubliceerd: 11-10-2018

In opdracht van het Stadsdeel Zuidoost heeft Panteia het vrouwenempowermentbeleid onderzocht op doeltreffendheid en advies gegeven over een betere vormgeving van dit beleid binnen de kaders van het diversiteitbeleid.

 

Amsterdam Zuidoost kent grote groepen vrouwen die op hun weg naar emancipatie hindernissen tegenkomen. Het vrouwenempowermentbeleid van Amsterdam Stadsdeel Zuidoost is gericht op het verbeteren van de sociaaleconomische positie van vrouwen en het vergroten van de participatie.

Het onderzoek wijst uit dat de resultaten van het vrouwenempowermentbeleid met name op individueel niveau zichtbaar zijn, maar daarmee wel ad hoc inspelen op problemen. Dezelfde organisaties spelen daarin een belangrijke rol. Dienen de resultaten ook op maatschappelijk niveau zichtbaar te zijn, is het nodig meer vrouwen te bereiken. Daarvoor is een andere invulling van het vrouwenempowermentbeleid noodzakelijk. Stadsdeel Amsterdam Zuidoost is van mening dat de uitkomsten van het onderzoek hieraan een bijdrage kunnen leveren. Om die reden heeft het Dagelijks Bestuur de Stadsdeelsecretaris aanbevolen de aanbevelingen over te nemen.

Het rapport ‘Vrouwenempowermentbeleid Amsterdam Zuidoost. Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid’ en het besluit van het Dagelijks Bestuur zijn hieronder te vinden. 

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00