Waterschappen werken aan duurzame inzetbaarheid

gepubliceerd: 30-01-2020

In opdracht van het A&O-fonds Waterschappen heeft Panteia in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar duurzaam werken in de sector waterschappen. 

Onder duurzaam werken wordt verstaan dat  medewerkers enerzijds gezond, vitaal, gemotiveerd en met plezier werken en anderzijds dat zij met hun individuele talenten en kennis een optimale bijdrage leveren aan het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Als onderzoekskader is een integraal model gebruikt voor duurzame inzetbaarheid, bestaande uit vijf pijlers: organisatie, werksituatie, ontwikkelen, balans werk-privé en vitaliteit.

 

Elke organisatie in de sector waterschappen treft al maatregelen die bijdragen aan de

duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Desalniettemin zijn sommige organisaties verder dan anderen in het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid. Het verschil zit deels in de mate waarin er een visie en samenhang in het beleid is, deels in de beschikbaarheid van instrumenten en flexibiliteit voor maatwerk en deels in de communicatie. Gezien deze verschillen is maatwerk nodig om de organisaties verder te brengen in hun aanpak voor duurzaam werken.

 

Het rapport biedt zowel voor de sector als geheel als voor individuele organisaties aanknopingspunten om verder aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid.

 

Het volledige rapport vind je hier.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00