Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2021 weer van start

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) is een tweejaarlijkse monitor onder ca. 5.000 vestigingen van bedrijven en instellingen in Nederland. TNO voert de WEA sinds 2008 uit, in afstemming met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Panteia verzorgt het verzamelen van de informatie.

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in Nederland, bekeken door de ogen van werkgevers. Het gaat dus om 'werkgeversgedrag'. Hoofddoel van de WEA is het monitoren van trends en ontwikkelingen in het arbeidsbeleid, evenals het effect van dat arbeidsbeleid op bedrijfsresultaten en ziekteverzuim.

De WEA is van algemeen maatschappelijk belang doordat overheden, sociale partners en andere stakeholders hiermee worden voorzien van beleidsrelevante informatie over het arbeidsbeleid van bedrijven en instellingen.

De WEA omvat de volgende thema’s:

  • Organisatiekenmerken (rechtsvorm, jaar oprichting)
  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties
  • Sociale zekerheid
  • Bedrijfsbeleid (innovatie, hiërarchie, flexibilisering, ICT-beleid)
  • Personeel (arbeidsmarktbeleid en sociaal ondernemerschap, duurzame inzetbaarheid)
  • Kenmerken en opbouw van het personele bestand
  • Bedrijfsresultaat (productiviteit, omzet en winst), en
  • Ziekteverzuim

Op de website www.monitorarbeid.tno.nl/databronnen/wea kunt u de brochure en resultaten van de vorige metingen downloaden.

Vind hier de aankondigingsbrief. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00