Kostencalculaties in het beroepsgoederenvervoer over de weg

In deze rapportage worden 47 uitgewerkte kostencalculaties gepresenteerd die een indicatie geven van de kosten per deelsector. De gegevens zijn ge[INVALID]erd op berekeningen afkomstig van Panteia-kostprijsonderzoeken in het binnenlands en grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer over de weg.

Ieder kostenoverzicht kent de volgende indeling:

* Vaste kosten (o.a. afschrijving, rente, motorrijtuigenbelasting, verzekering)

* Variabele kosten (banden, brandstof, smeerolie, reparatie en onderhoud)

* Specifieke vervoerskosten (ladingverzekering, vergunningen en keuringen)

* Kosten rijdend personeel (loon, sociale lasten, verblijfkosten)

* Algemene kosten (o.a. loon administratief personeel, huisvesting)

 

Bestelformulier

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00