Kostencalculaties in het beroepsgoederenvervoer over de weg

In deze rapportage worden 47 uitgewerkte kostencalculaties gepresenteerd die een indicatie geven van de kosten per deelsector. De gegevens zijn gebaseerd op berekeningen afkomstig van Panteia-kostprijsonderzoeken in het binnenlands en grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer over de weg.

Ieder kostenoverzicht kent de volgende indeling:

* Vaste kosten (o.a. afschrijving, rente, motorrijtuigenbelasting, verzekering)

* Variabele kosten (banden, brandstof, smeerolie, reparatie en onderhoud)

* Specifieke vervoerskosten (ladingverzekering, vergunningen en keuringen)

* Kosten rijdend personeel (loon, sociale lasten, verblijfkosten)

* Algemene kosten (o.a. loon administratief personeel, huisvesting)

 

Bestelformulier

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00