Kostenontwikkeling binnenvaart 2021 en raming 2022

Panteia heeft een instrument ontwikkeld waarmee de kostenstructuur in de binnenvaart inzichtelijk wordt gemaakt en tevens de kostenontwikkelingen per binnenschip kunnen worden gevolgd. De rapportage over 2021 presenteert de kostenontwikkelingen ten opzichte van het jaar 2020. Ook is er een raming voor 2022 opgenomen in het rapport. Het rapport wordt jaarlijks geactualiseerd in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

Met behulp van het instrument zijn representatieve jaarexploitaties doorgerekend voor motorvrachtschepen, containerschepen, motortankschepen, koppelverbanden en de duwvaart. Aangegeven wordt hoe belangrijke kostenfactoren zijn gewijzigd, zoals rentestand, brandstofprijzen en arbeidskosten.

Uitgangspunt zijn de kostenniveaus die bestaan in de praktijk. Dat wil zeggen dat Panteia specifiek rekening heeft gehouden met zaken als leeftijd van de vloot, actuele vaarsnelheden, etc. In de berekeningen zijn bedrijfseconomische regels in acht genomen om te komen tot een kostprijs horend bij een gezonde exploitatie. Winsten als gevolg van exploitatie zijn niet inbegrepen in deze kostprijsberekeningen.

Op basis van de specifieke kostenstructuur horend bij de exploitatie van binnenschepen en de ontwikkeling per kostenpost kan de binnenvaartondernemer eventueel ook een kostenindex (laten) vaststellen die past bij zijn operatie en exploitatie.

 

 

Bestelformulier

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00