Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2021-2022

Forse kostenstijging voor het wegvervoer 

De verwachte kostenontwikkeling in het goederenvervoer over de weg voor 2022 ligt tussen de +3,5 procent en +5,7 procent. Dit is een kostenontwikkeling exclusief specifieke marktomstandigheden en brandstofkostenontwikkeling. Dat blijkt uit het rapport “Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2021-2022” van onderzoeksbureau Panteia.

Specifieke marktomstandigheden beïnvloeden kostenontwikkeling
Naast de reguliere ontwikkeling van de kostensoorten zijn er specifieke marktomstandigheden die invloed hebben op de omvang van de kostenontwikkeling. Het betreft onder meer het tekort aan chauffeurs, effecten van de coronacrisis, het tekort aan onderdelen en de onbalans van internationale containerstromen. Deze ontwikkelingen zijn niet in één cijfer uit te drukken en zijn daarom niet meegenomen in bovenstaande kostenstijgingen. De invloed van deze marktomstandigheden resulteren situationeel voor ieder individueel bedrijf in een afwijkende kostenontwikkeling ten opzichte van de gemiddeld vastgestelde kostenontwikkeling.

Realisatie
De gerealiseerde kostenontwikkeling in het binnenlands wegvervoer in 2021 ten opzichte van 2020 varieert tussen de +1,1 procent en +1,9 procent. In het grensoverschrijdend wegvervoer ligt de kostenstijging dit jaar tussen de +1,1 procent en +1,7 procent. Beide ontwikkelingen zijn exclusief brandstofkosten en marktomstandigheden.

Loonkostenontwikkeling
De lonen zijn per 1-7-2021 met 3,5 procent verhoogd en worden per 1-1-2022 met 3,25 procent verhoogd conform de cao beroepsgoederenvervoer. In 2021 zijn de gemiddelde loonkosten (brutoloon inclusief sociale lasten stijgt enkel in het laatste halfjaar 2021) ten opzichte van 2020 met 0,9 procent gestegen. De gemiddelde loonkostenstijging in 2022 ten opzichte van dit jaar bedraagt 6,3 procent. Een vergelijking van de situatie per peildatum 1-1-2021 met 1-1-2022 resulteert in een loonkostenstijging van 7,17 procent.

Overige belangrijke kostenontwikkelingen
De afschrijvingskosten stijgen gemiddeld met ruim 5 procent in 2021 (in 2022 6,4 procent), de verzekeringskosten met 4,5 procent (in 2022 met 9,4 procent) en de kosten van reparatie en onderhoud met gemiddeld 2,6 procent (2022: 4 procent). De brandstofkosten zijn zeer fors toegenomen, met ruim 16 procent.

Mobility Package
In de rapportage wordt verder ingegaan op de belangrijkste wijzigingen als gevolg van afspraken in het Mobility Package en de momenten waarop ze ingaan. Waar mogelijk is per maatregel het effect aangegeven op de kostenontwikkelingen en de bedrijfsvoering. Ook hier kunnen de kosteneffecten van de maatregelen situationeel uiteenlopen van niets tot zeer groot.

Brexit
In de rapportage wordt tevens beschreven wat de extra kosten zijn met betrekking tot het vervoer op het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de Brexit. Drie factoren spelen een belangrijke rol: hogere loonkosten als gevolg van een groot chauffeurstekort in de transportmarkt in het Verenigd Koninkrijk, een lagere omloopsnelheid door vertraging bij douane en inspecties in de havengebieden en sterk oplopende tarieven voor de verschepingen in het shortsea charter segment.

Nieuw
Nieuw in het huidige rapport zijn de kostenontwikkelingen van elektrische voertuigen. De rapportage over kostenontwikkelingen wordt door Panteia jaarlijks opgesteld in opdracht van evofenedex en TLN.

 

 

Het Nederlandstalige rapport is, voor leden van TLN en/of evofenedex, verkrijgbaar bij deze brancheorganisaties. Vergunninghouders, met een vergunning beroepsgoederenvervoer, kunnen voor de rapportage eveneens bij TLN terecht. De overige partijen kunnen voor het Nederlandse rapport bij Panteia terecht. Degene die geïnteresseerd zijn in het Engelstalige rapport kunnen deze ook opvragen bij Panteia. In het bestelformulier kunt in het opmerkingenveld aangeven of u het Engelstalige rapport wilt. Leden van TLN en/of evofenedex krijgen 25% korting op de Engelstalige

Bestelformulier

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00