Kostenstructuur zand en grindvaart 2021 en raming 2022

Panteia heeft een instrument ontwikkeld waarmee de kostenstructuur in het zand- en grindvervoer inzichtelijk wordt gemaakt en tevens de kostenontwikkelingen per binnenschip kunnen worden gevolgd. De rapportage over 2021 presenteert de actuele kostenstructuur en de ontwikkeling ten opzichte van het jaar 2020. Ook is er een raming voor 2022 opgenomen in het rapport. Het rapport wordt jaarlijks geactualiseerd in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

Er worden in het rapport concrete voorbeelden gegeven op basis van doorrekeningen van een zevental representatieve reizen in het zand en grind vervoer per binnenschip. Deze reizen zijn geactualiseerd in 2012.

Tevens wordt een tabel gepresenteerd die de kostenontwikkeling per scheepstonnage en afstandklasse presenteert.

Om tot de integrale kostenindex te komen zijn de ontwikkelingen doorgerekend op reisniveau. De specificatie van de zeven representatieve reizen is gemaakt in overleg met vertegenwoordigers uit de zand- en grind industrie en binnenvaart. Uitgangspunt zijn de kostenniveaus die bestaan in de praktijk. Dat wil zeggen dat Panteia/NEA specifiek rekening heeft gehouden met zaken als leeftijd van de vloot, actuele vaarsnelheden, etc. In de berekeningen zijn bedrijfseconomische regels in acht genomen om te komen tot een kostprijs behorend bij een gezonde exploitatie. Winsten als gevolg van exploitatie zijn niet inbegrepen in deze kostprijs berekeningen.

In dit rapport wordt ook een doorrekening gemaakt van een nieuwe schip en wordt deze exploitatie vergeleken met een schip van gemiddelde ouderdom.

 

Bestelformulier

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00