Kostenvergelijking en kostenontwikkelingen voor het beroepsgoederenvervoer over de weg in Europa

In dit rapport wordt het kostenniveau en de kostenontwikkeling van een groot aantal Europese landen onderling vergeleken. Per nationaliteit wordt de totale kostenontwikkeling en de kostenontwikkeling per kostencomponent gepresenteerd, te weten de loonkosten, kapitaalkosten, brandstofkosten en de overige kosten.

De volgende landen komen in deze rapportage aan de orde:

 • Nederland
 • België
 • Bulgarije
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Groot-Brittannië
 • Hongarije
 • Italië
 • Turkije
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Zweden

Dit rapport is een zeer goede aanvulling op de reeds bestaande Panteia/NEA-kostenrapporten en geeft een gedegen inzicht in de concurrentieverhoudingen binnen Europa.

Dit rapport verschijnt twee keer per jaar. In de versie welke aan het eind van het jaar verschijnt wordt tevens een geraamde kostenontwikkeling per land gepresenteerd.

 

Bestelformulier

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00