Rentabiliteit van transport- en logistiekbedrijven actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg 2017 en verwachtingen voor 2018

In dit rapport wordt een betrouwbaar beeld gegeven van de rentabiliteit van bedrijven die actief zijn in de transport- en logistieksector. Hierbij wordt een tweedeling gemaakt tussen bedrijven die overwegend actief zijn in het binnenlands vervoer of overwegend actief zijn in het grensoverschrijdend vervoer. De volgende kengetallen komen aan de orde:

  • de rentabiliteit, uitgedrukt in het netto-overschot en het netto-overschot + afschrijvingen  (cash-flow), als  percentage van de netto-opbrengst;
  • de solvabiliteit (verhouding eigen vermogen t.o.v. totaal vermogen);
  • omvang en samenstelling van de capaciteit en de benutting daarvan;
  • de opbrengsten, onderverdeeld naar soort activiteit;
  • de kosten, uitgesplitst in een aantal categorieën.

 

Bestelformulier

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00