Nieuw ondernemerschap in 2020 hoog ondanks de pandemie

gepubliceerd: 16-11-2021

Sinds 2016 geldt dat tussen de 10% en 12% van de Nederlandse volwassen bevolking van 18-64 jaar actief bezig is met het opstarten van een onderneming of het voeren van een onderneming jonger dan 3,5 jaar. Dat is inclusief zzp-ers. Ondanks het begin van de coronapandemie lag het in juni/juli 2020 met 11,5% iets hoger dan in juni/juli 2019, toen het ruim 10% was. Dit blijkt uit het rapport ‘Global Entrepreneurship Monitor Nederland 2020’ dat vandaag is gepubliceerd.

 

Minder kansen voor ondernemerschap in het begin van de corona-crisis

Corona lijkt wel invloed te hebben op de mogelijkheden voor ondernemerschap, maar niet op de ondernemerschapscapaciteiten. In juni/juli 2020 had 44% van de volwassen bevolking de perceptie dat zij de kennis, vaardigheden en ervaring hebben die nodig zijn om een nieuw bedrijf te starten, nagenoeg hetzelfde als voorgaande jaren. De mate waarin de volwassen bevolking het idee had dat er in de volgende zes maanden goede kansen zijn om een bedrijf te starten daalde echter van 65% in juni/juli 2019 naar 49% in juni/juli 2020.

 

Ondernemerschapsmogelijkheden ​​in Nederland horen tot de wereldtop

Nederland heeft in 2020 opnieuw (net als in 2019) een van de beste ‘ondernemerschap ecosystemen’ van alle deelnemende landen. Dit ecosysteem bestaat uit de volgende dimensies: toegang tot financiering, overheidsbeleid, onderwijs en training, R&D, commerciële infrastructuur, de toegankelijkheid van de binnenlandse markt, fysieke infrastructuur en sociale en culturele normen. Nederland scoort in 2020 op al deze dimensies hoger dan het gemiddelde alle deelnemende landen en hoger dan het gemiddelde van de deelnemende EU-lidstaten. Nederland scoort vooral hoog op fysieke infrastructuur, culturele en sociale normen en hoger onderwijs.

 

Global Entrepreneurschip Monitor (GEM)

Wereldwijd is de GEM het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar ondernemerschap onder de volwassen bevolking. In 2020 deden 45 landen aan de GEM mee, waaronder 14 EU-lidstaten. De Nederlandse bijdrage is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt door Panteia uitgevoerd. De meting bestaat uit een enquête onder de volwassen bevolking (Adult Population Survey) en een enquête onder nationale experts (National Expert Survey). Meer over de Global Entrepreneurschip Monitor lees je hier.

 

In verschillende deelnemende landen zijn de enquêtes in het derde kwartaal van 2020 uitgevoerd. In Nederland zijn de enquêtes al in juni/juli 2020 uitgevoerd. De eerste piek in de besmettingen was toen achter de rug en de vooruitzichten waren op dat moment relatief goed. De vergelijkbaarheid van de Nederlandse resultaten met die van andere landen is hierdoor minder goed dan in de voorgaande jaren.

 

Lees hier het gehele rapport of bekijk de infographic

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00