Impactonderzoek

gepubliceerd: 02-12-2019

Wat zijn de effecten van beleidsmaatregelen voor uw branche?

Impactonderzoek helpt u om in kaart te brengen wat de effecten van beleidsmaatregelen zijn voor uw branche. Panteia beschikt over een uniek macro-economisch model om de impact van maatregelen per sector te berekenen. Daarbinnen wordt ook onderscheid gemaakt tussen het MKB en grootbedrijf.

Welk effect heeft een beleidsmaatregel voor uw branche of sector? Wat is de impact van BTW veranderingen binnen uw branche of sector? Gaat uw branche of sector profiteren van lagere administratieve lasten? Een onjuiste afweging van de economische effecten van voorgestelde beleidsmaatregelen leidt tot minder economische groei. Panteia heeft de kennis en ervaring om deze en andere onderzoeksvragen deskundig te beantwoorden. Het antwoord op dergelijke vragen is van belang voor beleidsmakers, maar kan ook helpen om succesvol op te komen voor de belangen van uw sector.

Effecten zijn tot op macro niveau voelbaar...
Uiteindelijk kunnen de gevolgen van beleidsmaatregelen ook op macro-economisch niveau merkbaar zijn; 5 miljard euro lastenvermindering voor gezinnen leidt bijvoorbeeld op korte termijn naar verwachting tot 0,5% extra BBP, en tot 7.000 extra bedrijven en 8.500 extra banen in het MKB.

... en daarom is het belangrijk de invloed van een maatregel te kunnen voorspellen
Kent u deze effecten voldoende om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen? Panteia biedt een gedegen en onafhankelijke analyse van de economische effecten van voorgestelde beleidsmaatregelen, zodat u de impact voor uw branche kunt inschatten.

Panteia’s PRISMA model analyseert het bedrijfsleven op het niveau van 20 sectoren. Daarbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen het MKB en grootbedrijf. De onderlinge relaties tussen deze segmenten van het bedrijfsleven zijn daarbij uitgebreid in kaart gebracht. PRISMA onderscheidt zich zo van andere, louter macro-economische modellen in Nederland. Een gedetailleerde beschrijving van PRISMA is op verzoek beschikbaar.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00