Sociale vraagstukken

gepubliceerd: 28-09-2018

Binnen het thema Sociale Vraagstukken worden onderzoeksprojecten gedaan op het gebied van werk & inkomen, arbeidsmarkt, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur. Dankzij de bundeling van in vele tientallen jaren opgebouwde kennis op deze specifieke beleidsterreinen en onze onderzoeksexpertise bieden we  opdrachtgevers een solide basis voor het ontwikkelen en evalueren van beleid. 

Het team van Panteia dat zich bezig houdt met sociale vraagstukken kenmerkt zich bovendien door een hoge sociale betrokkenheid en gevoel voor wat er leeft in de maatschappij. Dit garandeert een goed begrip van waar het bij onderzoek op het gebied van sociale vraagstukken om draait en dat de juiste vragen worden gesteld die leiden tot betrouwbare uitkomsten. Hiermee wordt onderzoek beter toepasbaar en kom je daadwerkelijk verder.

Nederland staat voor grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. De beroepsbevolking vergrijst en krimpt. Werkgelegenheid is in onze open economie gevoelig voor outsourcing, offshoring en conjunctuurschokken. En minder kansrijke groepen zoals werklozen, etnische minderheden, migranten jongeren en arbeidsgehandicapten staan nog vaak langs de kant. De beleidsterreinen zorg, welzijn en jeugd zijn sterk in beweging door decentralisaties en bezuinigingen. Het motto ‘Meer kwaliteit met minder geld’ stelt gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor een uitdaging.

Panteia ondersteunt beleidsmakers bij het vinden van antwoorden op deze complexe vraagstukken. Panteia levert aan nationale en regionale overheden, zorgverzekeraars, aanbieders, instellingen, brancheorganisaties en kennisinstituten dergelijke inzichten door professioneel, op maat gesneden onderzoek met een hoge gebruikswaarde.

Panteia voert meer dan 10 jaar de WSW-statistiek uit in opdracht van het ministerie van SZW. Daarnaast voert Panteia regelmatig arbeidsmarktonderzoek uit voor partijen als SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). In de afgelopen periode heeft Panteia diverse gemeentelijke onderzoeken verricht naar het functioneren van wijkteams. Ook doet Panteia langdurige effectevaluatie-onderzoeken, zoals bijvoorbeeld van een mentoringproject in Rotterdam Zuid (Mentoren op Zuid). In het hoger onderwijs is rechtsbescherming een onderwerp waarop Panteia regelmatig onderzoek doet. Op het terrein van de Zorg deed Panteia een beleidsdoorlichting ziektepreventie. Panteia voerde in het verleden het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn uit.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00