Transport & Mobiliteit

gepubliceerd: 28-09-2018

Transport & Mobiliteit is één van de kennis speerpunten van Panteia. We helpen bij het verbeteren van de efficiency, de effectiviteit, en de verduurzaming van transport- en mobiliteitsketens waaronder de logistieke ketens. Dit doen wij zowel in het personen- als het goederenvervoer en daar waar deze samenkomen op de infrastructuurnetwerken en in het ruimtegebruik.

 

Al sinds vele jaren levert Panteia betrouwbare analyses van de economische, juridische, institutionele en organisatorische aspecten van verkeer, transport, ov, infrastructuur en logistiek. De analyses geven onze klanten het juiste begrip van de problematiek dankzij onze ervaring en ondersteuning met data. Op het gebied van modellering van vervoerstromen, en het op basis daarvan voorspellen van toekomstige stromen, is Panteia marktleider in Europa.

 

Panteia is actief in meer dan 30 landen, waarbij ondersteuning wordt geboden bij beleidsontwikkeling op het gebied van transport & mobiliteitsbeleid. Dit zorgt voor een goede kruisbestuiving: Nederlandse/Europese transport- & mobiliteitskennis wordt geëxporteerd en kennis vanuit het buitenland wordt meegenomen in Nederlandse projecten.

 

Op basis van onze expertise op gebieden zoals openbaar vervoer, binnenvaart, weg-, spoorvervoer, MaaS en smart mobility, mag je er op vertrouwen dat Panteia weet wat de juiste weg is als het gaat om onderzoek binnen het domein van Transport & Mobiliteit. Zo kom je ook daadwerkelijk verder.

Efficiënte transport- en logistieke dienstverlening zijn essentieel voor fysieke distributie van goederen en onmisbaar voor onze Nederlandse concurrentiepositie. Optimale mobiliteit biedt mensen de kans zich te ontplooien en te ontspannen, op verschillende locaties te wonen, te werken en te winkelen.

Transport en mobiliteit hebben ook een keerzijde. Teveel mobiliteit zorgt voor files en vertragingen. Hierdoor nemen reistijden en onbetrouwbaarheid van de reisduur toe. Ook komt de bereikbaarheid van economische kerngebieden onder druk te staan. Daarnaast hebben transport en mobiliteit nadelige effecten op de gezondheid van mensen en op de kwaliteit van natuur en milieu, onder andere door de uitstoot van schadelijke stoffen en de productie van geluid. Slim en optimaal gebruik van transportsystemen is essentieel om deze nadelige effecten tegen te gaan.

Panteia is een partner voor internationale, nationale en decentrale overheden, brancheorganisaties en bedrijven die grip willen krijgen op deze ontwikkelingen. Door middel van innovatief onderzoek, advies en begeleiding zoekt Panteia samen met opdrachtgevers naar oplossingen in de vorm van verbeteringen in de infrastructuur, het inzetten van intermodale vervoerconcepten, het ontwikkelen en benutten van intelligente transportsystemen en intensievere – op innovatie gerichte – samenwerking in de gehele transportketen. Betaalbare efficiënte mobiliteit en concurrerende transport- en logistieke dienstverlening zijn immers van levensbelang voor de economische slagkracht en sociale cohesie van Nederland en Europa.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00